1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  385
 3. Reviewed
  429
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 651 - 700 of 814

Please enter some feedback.

Podaj opinię. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Dzięki za opinie. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Wystąpił problem z przetworzeniem Twojego żądania. Najpierw spróbuj się zalogować lub utworzyć konto. Approve this translation

Your email link has expired.

Twój link e-mail wygasł. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Nie można wypisać Cię z kampanii. Approve this translation

General notifications

Powiadomienia ogólne Approve this translation

Requests for feedback

Prośby o opinię Approve this translation

Category

1 Kategoria Approve this translation

responded

1 odpowiedział/a Approve this translation

Send message

1 Wyślij wiadomość Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

2 Przepraszamy, nie masz dostępu do tego forum. Approve this translation

Message subject

1 Temat wiadomości Approve this translation

or

4 lub Approve this translation

%{num} article

1 %{num} artykuł Approve this translation

%{num} articles

1 %{num} artykułów Approve this translation

thinking

myślenie Approve this translation

Describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation

Post idea

Opublikuj pomysł Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Masz jeszcze %{1:głosów}! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Aby zwiększyć ogólną jakość pomysłów, użytkownicy mają ograniczoną liczbę głosów. Kiedy pomysły na które głosowałeś/aś zostaną zamknięty twoje głosy zostaną Ci zwrócone. Approve this translation

You're out of votes

1 Nie posiadasz już głosów Approve this translation

Voting has closed

2 Głosowanie zostało zamknięte Approve this translation

Remove votes

1 Usuń głosy Approve this translation

browse articles

przeglądaj artykuły Approve this translation

browse ideas

1 przeglądaj pomysły Approve this translation

How can we help you today?

Jak możemy Ci dziś pomóc? Approve this translation

Sending

1 Wysyłanie Approve this translation

Thank you!

2 Dziękuję! Approve this translation

Your message has been received.

1 Twoja wiadomość została odebrana. Approve this translation

Submitting

1 Przesyłanie Approve this translation

Your idea has been received.

Twój pomysł został wysłany. Approve this translation

Visit %{link}

1 Odwiedź %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Skończyły ci się głosy! Approve this translation

We'll email you!

Wyślemy do ciebie e-mail! Approve this translation

open in new window

otwórz w nowym oknie Approve this translation

Hide

1 Ukryj Approve this translation

%{num} related idea

%{num} powiązany pomysł Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} powiązane pomysły Approve this translation

Matches for '%{query}'

Wyniki dla '%{query} " Approve this translation

searching

1 wyszukiwanie Approve this translation

No articles or ideas available

Brak dostępnych artykułów lub pomysłów Approve this translation

No articles available

Brak dostępnych artykułów Approve this translation

No ideas available

Brak dostępnych pomysłów Approve this translation

Send another message

1 Wyślij kolejną wiadomość Approve this translation

Idea is closed

Pomysł jest zamknięty Approve this translation

Please sign in

2 Zaloguj się Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Utwórz hasło, aby zabezpieczyć profil. Otrzymasz potwierdzający e-mail z linkiem, aby utworzyć nowe hasło. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Zabezpiecz hasłem swój profil, aby uzyskać dostęp Approve this translation

Close window

1 Zamknij okno Approve this translation

Post another idea

Zgłoś kolejny pomysł Approve this translation