1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  392
 3. Reviewed
  443
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

4 Anulowano wpis dla %{application} Approve this translation

Deny

Odmawiaj Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

Authorize Application

Autoryzuj aplikację Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacja %{name} prosi o możliwość dostępu i aktualizacji danych na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Signed in as %{name}

Zalogowano się jako %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Pozwól %{name} dostęp do swojego profilu UserVoice? Approve this translation

Allow access

1 Zezwalaj na dostęp Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Uwierzytelniania OpenID nie powiodła się: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID dostawca uwierzytelniania %{provider} jest obecnie niedostępne Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tylko administratorzy mogą logować się za pomocą tej metody. Zaloguj się w inny sposób. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} konto nie jest dobre, nie ma zweryfikowanego adresu e-mail. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Przepraszamy, nie możemy się zalogować. Spróbuj ponownie. Approve this translation

started

3 rozpoczęte Approve this translation

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

I suggest you ...

Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.) Approve this translation

Terms of service

2 Warunki Usługi Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakiet nie zawiera aliasów domen Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

Confirm Password

Potwierdź hasło Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nie należy do poddomeny Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

6 Forum zostało zamknięte. Nie można już w nim głosować. Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Potwierdzenie hasła Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

Admin

3 Administrator Approve this translation

Activity

1 Aktywność Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Zgłoszenia Klienta %{account_name} Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Remember me

2 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Enter your idea

Wpisz swój pomysł... Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

kieruje do "%{resolves_to}" zamiast "%{host}. Sprawdź swoje ustawienia DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

jest nie rozwiązywalne. Rozpowszechnienie zmian dla Twojego DNS może zabrać do 72 godzin. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Zarejestruj się Approve this translation

Change Password

Zmień Hasło Approve this translation

completed

2 zakończone Approve this translation

upgrade

1 aktualizacja Approve this translation

Loading

1 Ładowanie Approve this translation

Open

1 Otwarte Approve this translation

Custom

1 Własny Approve this translation

Closed

4 Zamknięte Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Mają konfigurację forum na własnej domenie (np. feedback.yourdomain.com). Zachowuje swoje doświadczenia marki i dodaje, umieszczając wartość SEO treści tworzone przez użytkowników w domenie Approve this translation