1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  401
 3. Reviewed
  471
 4. All
  872
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 872

You've revoked the token for %{application}

4 Anulowano wpis dla %{application} Approve this translation

Deny

Odmawiaj Approve this translation

Success!

Udało się! Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

Authorize Application

Autoryzuj aplikację Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacja %{name} prosi o możliwość dostępu i aktualizacji danych na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Pozwól %{name} dostęp do swojego profilu UserVoice? Approve this translation

Allow access

1 Zezwalaj na dostęp Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

1 Zaloguj się do swojego profilu UserVoice Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

1 Zaloguj się do swojego konta UserVoice Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Uwierzytelniania OpenID nie powiodła się: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID dostawca uwierzytelniania %{provider} jest obecnie niedostępne Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Jesteś zalogowany do paska bocznego współpracownika. Możesz zamknąć to okno i wrócić do paska bocznego. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tylko administratorzy mogą logować się za pomocą tej metody. Zaloguj się w inny sposób. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} konto nie jest dobre, nie ma zweryfikowanego adresu e-mail. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Przepraszamy, nie możemy się zalogować. Spróbuj ponownie. Approve this translation

[password protected entry]

1 [dostęp chroniony za pomocą hasła] Approve this translation

an anonymous user

2 anonimowy użytkownik Approve this translation

updated

3 zaktualizowany Approve this translation

is now %{status}

jest teraz %{status} Approve this translation

started

3 rozpoczęte Approve this translation

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

I suggest you ...

Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.) Approve this translation

Terms of service

2 Warunki Usługi Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakiet nie zawiera aliasów domen Approve this translation

Deleted

Usunięty Approve this translation

Spam

3 Spam Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

Confirm Password

Potwierdź hasło Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nie należy do poddomeny Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

6 Forum zostało zamknięte. Nie można już w nim głosować. Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Potwierdzenie hasła Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

Activity

1 Aktywność Approve this translation

White Labeled

Oznakowane na biało Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Zgłoszenia Klienta %{account_name} Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

Domain Aliasing

1 Aliasy domen Approve this translation

Feedback

Zgłoszenia Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Remember me

2 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Enter your idea

Wpisz swój pomysł... Approve this translation