1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  396
 3. Reviewed
  439
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

4 Anulowano wpis dla %{application} Approve this translation

Deny

Odmawiaj Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

Authorize Application

Autoryzuj aplikację Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacja %{name} prosi o możliwość dostępu i aktualizacji danych na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Pozwól %{name} dostęp do swojego profilu UserVoice? Approve this translation

Allow access

1 Zezwalaj na dostęp Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Uwierzytelniania OpenID nie powiodła się: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID dostawca uwierzytelniania %{provider} jest obecnie niedostępne Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tylko administratorzy mogą logować się za pomocą tej metody. Zaloguj się w inny sposób. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} konto nie jest dobre, nie ma zweryfikowanego adresu e-mail. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Przepraszamy, nie możemy się zalogować. Spróbuj ponownie. Approve this translation

started

3 rozpoczęte Approve this translation

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

I suggest you ...

Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.) Approve this translation

Terms of service

2 Warunki Usługi Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakiet nie zawiera aliasów domen Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

Confirm Password

Potwierdź hasło Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nie należy do poddomeny Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

6 Forum zostało zamknięte. Nie można już w nim głosować. Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Potwierdzenie hasła Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

Admin

3 Administrator Approve this translation

Activity

1 Aktywność Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Zgłoszenia Klienta %{account_name} Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Remember me

2 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Enter your idea

Wpisz swój pomysł... Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

kieruje do "%{resolves_to}" zamiast "%{host}. Sprawdź swoje ustawienia DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

jest nie rozwiązywalne. Rozpowszechnienie zmian dla Twojego DNS może zabrać do 72 godzin. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Zarejestruj się Approve this translation

Change Password

Zmień Hasło Approve this translation

completed

2 zakończone Approve this translation

upgrade

1 aktualizacja Approve this translation

Loading

1 Ładowanie Approve this translation

Open

1 Otwarte Approve this translation

Custom

1 Własny Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Mają konfigurację forum na własnej domenie (np. feedback.yourdomain.com). Zachowuje swoje doświadczenia marki i dodaje, umieszczając wartość SEO treści tworzone przez użytkowników w domenie Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Twoi użytkownicy mogą płynnie przechodzić pomiędzy Twoją stroną a UserVoice bez żadnej rejestracji. Twój profil i avatar może być zintegrowany z UserVoice na wiele różnych sposobów Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Każdy głosujący otrzymuje 10 głosów (na każdym forum), żeby wykorzystać je na pomysły, które popiera. Zmusza to użytkowników do skupienia się na ich najlepszych pomysłach, co prowadzi do wyższej jakości informacji zwrotnych. Dzięki tej opcji można ustanowić liczbę głosów, którą każdy wyborca otrzymuje na każdym forum. Approve this translation