Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  125
 3. Reviewed
  139
 4. All
  264
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 264

started

3 rozpoczęte Approve this translation

Search

3 Szukaj Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

Avatar

2 Awatar Approve this translation

Category

1 Kategoria Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

Privacy Policy

Polityka prywatności Approve this translation

Your Name

Twoje imię Approve this translation

completed

2 zakończone Approve this translation

responded

1 odpowiedział/a Approve this translation

Admin Console

3 Konsola administracyjna Approve this translation

No ideas found

1 Nie znaleziono pomysłów Approve this translation

Sign out

3 Wyloguj się Approve this translation

That idea has been deleted

2 Ten pomysł został usunięty Approve this translation

Job Title

1 Tytuł pracy Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

2 Przepraszamy, nie masz dostępu do tego forum. Approve this translation

Add a comment

2 Dodaj komentarz Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

np: Community Manager, Dyrektor Generalny Approve this translation

spam

3 spam Approve this translation

Idea has been merged into another idea

2 Pomysł został połączony z innym pomysłem Approve this translation

Idea is a duplicate

2 Pomysł jest duplikatem Approve this translation

Create a password

4 Utwórz hasło Approve this translation

Signed in as %{name}

Zalogowano się jako %{name} Approve this translation

%{num} article

1 %{num} artykuł Approve this translation

%{num} articles

1 %{num} artykułów Approve this translation

Search results

1 Wyniki wyszukiwania Approve this translation

No articles found

1 Nie znaleziono artykułów Approve this translation

thinking

myślenie Approve this translation

Describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Masz jeszcze %{1:głosów}! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Aby zwiększyć ogólną jakość pomysłów, użytkownicy mają ograniczoną liczbę głosów. Kiedy pomysły na które głosowałeś/aś zostaną zamknięty twoje głosy zostaną Ci zwrócone. Approve this translation

%{user} commented

1 %{user} skomentował Approve this translation

%{topic} articles

2 %{topic} artykułów Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} dał/a temu %{num} głosów Approve this translation

%{user} shared this idea

Pomysł został opublikowany przez: %{user} Approve this translation

%{user} responded

%{user} udzielił/a odpowiedzi Approve this translation

Show previous admin responses

Pokaż poprzednie odpowiedzi administratora Approve this translation

Post comment

2 Wyślij komentarz Approve this translation

Submitting...

1 Przesyłanie ... Approve this translation

Admin &rarr;

Administrator → Approve this translation

You're out of votes

1 Nie posiadasz już głosów Approve this translation

Voting has closed

2 Głosowanie zostało zamknięte Approve this translation

Remove votes

1 Usuń głosy Approve this translation

New and returning users may sign in

Nowi oraz powracający użytkownicy mogą się zalogować Approve this translation

Status updates

1 Status aktualizacje Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeśli widzisz %{image} obok nazwy oznacza to, że albo nie masz jeszcze Gravatara przypisanego do tego adresu e-mail lub nie został on oceniony jako "G". Stwórz swój Gravatar za darmo w %{link}. Approve this translation

generic avatar

1 domyślny avatar Approve this translation