Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  99
 3. Reviewed
  162
 4. All
  261
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 261

started

3 rozpoczęte Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

6 Ten email został już potwierdzony. Dziękujemy! Approve this translation

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

Search

3 Szukaj Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

Avatar

2 Awatar Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

E-mail potwierdzający został wysłany ponownie. Approve this translation

Category

1 Kategoria Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

Privacy Policy

Polityka prywatności Approve this translation

Your Name

Twoje imię Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

2 Dziękujemy za potwierdzenie adresu email! Approve this translation

Sign up

1 Zarejestruj się Approve this translation

You have already confirmed this email.

2 Już potwierdziłeś/łaś ten email. Approve this translation

completed

2 zakończone Approve this translation

responded

1 odpowiedział/a Approve this translation

Admin Console

3 Konsola administracyjna Approve this translation

Forgot password?

2 Nie pamiętasz hasła? Approve this translation

Continue

Kontynuuj Approve this translation

Sign out

3 Wyloguj się Approve this translation

That idea has been deleted

2 Ten pomysł został usunięty Approve this translation

Job Title

1 Tytuł pracy Approve this translation

Flagged

1 Oznaczone Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

2 Przepraszamy, nie masz dostępu do tego forum. Approve this translation

Add a comment

2 Dodaj komentarz Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

np: Community Manager, Dyrektor Generalny Approve this translation

spam

3 spam Approve this translation

ideas

3 pomysły Approve this translation

Terms of Service

4 Warunki korzystania z usługi Approve this translation

Idea has been merged into another idea

2 Pomysł został połączony z innym pomysłem Approve this translation

Idea is a duplicate

2 Pomysł jest duplikatem Approve this translation

Your email address

3 Twój adres e-mail Approve this translation

Your name

2 Twoje imię i nazwisko Approve this translation

Signed in as %{name}

Zalogowano się jako %{name} Approve this translation

%{num} article

1 %{num} artykuł Approve this translation

%{num} articles

1 %{num} artykułów Approve this translation

thinking

myślenie Approve this translation

Describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Masz jeszcze %{1:głosów}! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Aby zwiększyć ogólną jakość pomysłów, użytkownicy mają ograniczoną liczbę głosów. Kiedy pomysły na które głosowałeś/aś zostaną zamknięty twoje głosy zostaną Ci zwrócone. Approve this translation

%{user} commented

1 %{user} skomentował Approve this translation

Flag as inappropriate

1 Oznacz jako niewłaściwe Approve this translation

%{topic} articles

2 %{topic} artykułów Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} dał/a temu %{num} głosów Approve this translation