Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  43
 3. Reviewed
  32
 4. All
  75
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 75

Email

2 Email Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Remember me

2 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Change Password

Zmień Hasło Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

1 Przepraszamy, nie mogliśmy znaleźć twojego istniejącego konta. Approve this translation

Required, but not displayed

Wymagane, ale nie wyświetlane Approve this translation

or, sign in with

1 lub zalogować się z Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Jeśli jest zaznaczona, będziemy pamiętać twoją sesję przez 2 tygodnie. Approve this translation

Sign in to your profile.

1 Zaloguj się do swojego profilu. Approve this translation

I agree to the %{tos}

1 Zgadzam się na %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

1 Zalogowany jako %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Przerwałeś proces rejestracji. Approve this translation

Display name

1 Nazwa wyświetlana Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Twoja poddomena UserVoice Approve this translation

Enter your email address

1 Wpisz swój adres e-mail Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Przepraszamy, nie możemy cię zalogować. Approve this translation

Terms of Service

4 Warunki korzystania z usługi Approve this translation

Name

1 Nazwa Approve this translation

Your email address

3 Twój adres e-mail Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

1 Dziękujemy za zarejestrowanie się, %{user} Approve this translation

Set Password

Ustaw hasło Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Enter the email address you used

Wpisz użyty adres email Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Wyślemy Ci listę witryn UserVoice, na których masz swój profil. Approve this translation

Email me my sites

1 Wyślij mi moje strony Approve this translation

Still having trouble?

1 Nadal masz problemy? Approve this translation

Contact UserVoice support

Kontakt ze wsparciem UserVoice Approve this translation

Your UserVoice site URL

Adres URL Twojego UserVoice Approve this translation

Go to my account

1 Idź do mojego konta Approve this translation

Forgot your site's address?

Nie pamiętasz adresu własnej strony? Approve this translation

Okay

W porządku Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Uwierzytelniania OpenID nie powiodła się: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID dostawca uwierzytelniania %{provider} jest obecnie niedostępne Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Twoje hasło nie może pojawić się w Twoim adresie e-mail. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Twój adres e-mail nie może pojawić się w Twoim haśle. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Twoja nazwa użytkownika poczty e-mail nie może pojawić się w haśle. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Zablokowano Cię przez 30 minut z powodu zbyt wielu nieudanych prób. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tylko administratorzy mogą logować się za pomocą tej metody. Zaloguj się w inny sposób. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} konto nie jest dobre, nie ma zweryfikowanego adresu e-mail. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Przepraszamy, nie możemy się zalogować. Spróbuj ponownie. Approve this translation

New Password

nowe hasło Approve this translation

Create an account

Utwórz konto Approve this translation

Display name (optional)

Wyświetlana nazwa (opcjonalnie) Approve this translation

Hooray!

Brawo! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Wchodzisz, przygotowujesz swoją stronę. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Aby się zalogować, potrzebny jest dostęp do plików cookie. Zaktualizuj ustawienia prywatności, aby włączyć śledzenie w wielu witrynach lub spróbuj użyć innej przeglądarki. Approve this translation