1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  364
 3. Reviewed
  504
 4. All
  868
 5. Health
Displaying 851 - 868 of 868

Try again

Spróbuj ponownie Approve this translation

Just send my message

Wystarczy wysłać mi wiadomość Approve this translation

Taking screenshot

Biorąc zrzut ekranu Approve this translation

This is taking longer than expected

To trwa dłużej niż oczekiwano Approve this translation

Please select a category

Proszę wybrać kategorię Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} tego pomysłu Approve this translation

Please describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation

Please enter a message

Wprowadź wiadomość Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nie masz uprawnień dostępu do tych treści Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serwer jest w tej chwili trochę zajęty. Usiądź mocno, a my będziemy się starać lub możesz wrócić później. Approve this translation

Summarize your idea

Podsumuj swój pomysł Approve this translation

What should we build next?

Co powinniśmy budować dalej? Approve this translation

Loading...

Ładuję... Approve this translation

All done. Thank you!

Wszystko gotowe. Dziękuję Ci! Approve this translation

also chose

również wybrał Approve this translation

No preference. Ask me another...

Bez preferencji. Zapytaj mnie jeszcze ... Approve this translation

Unknown state?

Nieznany stan? Approve this translation

Restart preview

Ponownie uruchom podgląd Approve this translation