1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  352
 3. Reviewed
  508
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Wprowadź wiadomość Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nie masz uprawnień dostępu do tych treści Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serwer jest w tej chwili trochę zajęty. Usiądź mocno, a my będziemy się starać lub możesz wrócić później. Approve this translation

What should we build next?

Co powinniśmy budować dalej? Approve this translation

Loading...

Ładuję... Approve this translation

All done. Thank you!

Wszystko gotowe. Dziękuję Ci! Approve this translation

also chose

również wybrał Approve this translation

No preference. Ask me another...

Bez preferencji. Zapytaj mnie jeszcze ... Approve this translation

Unknown state?

Nieznany stan? Approve this translation

Restart preview

Ponownie uruchom podgląd Approve this translation