API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  7
 3. Reviewed
  10
 4. All
  17
 5. Health
Displaying all 17

You've revoked the token for %{application}

4 Anulowano wpis dla %{application} Approve this translation

Deny

Odmawiaj Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

Authorize Application

Autoryzuj aplikację Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacja %{name} prosi o możliwość dostępu i aktualizacji danych na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Signed in as %{name}

Zalogowano się jako %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Pozwól %{name} dostęp do swojego profilu UserVoice? Approve this translation

Allow access

1 Zezwalaj na dostęp Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Uwierzytelniania OpenID nie powiodła się: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID dostawca uwierzytelniania %{provider} jest obecnie niedostępne Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Jesteś zalogowany do paska bocznego współpracownika. Możesz zamknąć to okno i wrócić do paska bocznego. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tylko administratorzy mogą logować się za pomocą tej metody. Zaloguj się w inny sposób. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} konto nie jest dobre, nie ma zweryfikowanego adresu e-mail. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Przepraszamy, nie możemy się zalogować. Spróbuj ponownie. Approve this translation