API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  6
 3. Reviewed
  9
 4. All
  15
 5. Health
Displaying all 15

You've revoked the token for %{application}

4 Anulowano wpis dla %{application} Approve this translation

Deny

Odmawiaj Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

Authorize Application

Autoryzuj aplikację Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacja %{name} prosi o możliwość dostępu i aktualizacji danych na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Pozwól %{name} dostęp do swojego profilu UserVoice? Approve this translation

Allow access

1 Zezwalaj na dostęp Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Uwierzytelniania OpenID nie powiodła się: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID dostawca uwierzytelniania %{provider} jest obecnie niedostępne Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tylko administratorzy mogą logować się za pomocą tej metody. Zaloguj się w inny sposób. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} konto nie jest dobre, nie ma zweryfikowanego adresu e-mail. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Przepraszamy, nie możemy się zalogować. Spróbuj ponownie. Approve this translation