1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  385
 3. Reviewed
  429
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 814

Edit message

1 Edytuj wiadomość Approve this translation

Message sent!

2 Wiadomość wysłana! Approve this translation

Can we ask a favor?

2 Czy możemy prosić o przysługę? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli również zatweetujesz swój komentarz Approve this translation

Not likely

1 Raczej nie Approve this translation

Very likely

1 Bardzo prawdopodobne, Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:chcą} s ten pomysł Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Chcesz} ten pomysł Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty i jedna osoba %{heart:ma} ten pomysł Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty i %{count} inni %{heart:chcą} ten pomysł Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłana do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:chcą} s ten pomysł Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Chcesz} ten pomysł Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty i jedna osoba %{heart:ma} ten pomysł Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty i %{count} inni %{heart:chcą} ten pomysł Approve this translation

Post your own idea

Zamieść swój pomysł Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Zwycięstwa %{percent} %% Przypadków Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Zwycięstwa %{percent} %% Przypadków Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

1 Kiedy dodasz swój pomysł do naszego forum sugestii inni użytkownicy będą mogli go subskrybować i dodawać komentarze. Approve this translation

Open in a new window

1 Otwórz w nowym oknie Approve this translation

Open in a new window

1 Otwórz w nowym oknie Approve this translation

This answers my question

1 To jest odpowiedź na moje pytanie Approve this translation

Related ideas

1 Powiązane pomysły Approve this translation

Related articles

1 Powiązane artykuły Approve this translation

Related feedback

Powiązane zgłoszenia Approve this translation

Related feedback

Powiązane zgłoszenia Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Będziemy informować Cię, o postępach dla tego pomysłu Approve this translation

Awesome!!!

1 Niesamowite !!! Approve this translation

Okay.

1 W porządku. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Będziemy w kontakcie. Approve this translation

We take your feedback to heart.

1 Bierzemy Twoje opinie do serca. Approve this translation

Attach a file

Dołączanie pliku Approve this translation

Attach a screenshot or file

Załączyć zrzut ekranu lub plik Approve this translation

Snap screenshot

Snap ekranu Approve this translation

Choose a file

Wybierz plik Approve this translation

Uploading

Zamieszczanie Approve this translation

Something went wrong while uploading

Coś poszło nie tak podczas przesyłania Approve this translation

Try again

Spróbuj ponownie Approve this translation

Just send my message

Wystarczy wysłać mi wiadomość Approve this translation

Taking screenshot

Biorąc zrzut ekranu Approve this translation

Please select a category

Proszę wybrać kategorię Approve this translation

Exceeded API Limit

Przekroczono limit API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} tego pomysłu Approve this translation

Please describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation