1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  396
 3. Reviewed
  439
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 835

Whoops

1 Whoops Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

1 Czy poleciłbyś %{site_name} przyjacielowi lub współpracownikowi? Approve this translation

Great stuff!

Świetne rzeczy ! Approve this translation

Nevermind

Mniejsza o to Approve this translation

Send us a message

1 Wyślij nam wiadomość Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł lub wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Post an Idea

1 Dodaj nowy pomysł Approve this translation

Please enter a valid email address

1 Proszę podać poprawny adres e-mail Approve this translation

Idea title

1 Nazwa pomysłu Approve this translation

Please enter a title

Proszę wprowadź tytuł Approve this translation

Select a category

1 Wybierz kategorię Approve this translation

So we can update you!

1 Poinformujemy Cię o zmianach! Approve this translation

This field is required

1 To pole jest wymagane Approve this translation

Select one

1 Wybierz jedną Approve this translation

No thanks

1 Nie, dziękuję Approve this translation

Enter your feedback

1 Wpisz swoje zgłoszenie Approve this translation

Why did you pick that score?

1 Dlaczego wybrałeś ten wynik? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

1 Czy nadal chcesz wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł? Approve this translation

Additional details

1 Dodatkowe szczegóły Approve this translation

Sending message

1 Wysyłanie wiadomości Approve this translation

Give feedback or ask for help

1 Wyraź opinię lub zwróć się o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Czy któryś z nich był pomocny? Approve this translation

Skip and send message

1 Pomiń i wyślij wiadomość Approve this translation

Skip and post idea

1 Pomiń i wyślij pomysł Approve this translation

Edit message

1 Edytuj wiadomość Approve this translation

Message sent!

2 Wiadomość wysłana! Approve this translation

Can we ask a favor?

2 Czy możemy prosić o przysługę? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli również zatweetujesz swój komentarz Approve this translation

Not likely

1 Raczej nie Approve this translation

Very likely

1 Bardzo prawdopodobne, Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:chcą} s ten pomysł Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Chcesz} ten pomysł Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty i jedna osoba %{heart:ma} ten pomysł Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty i %{count} inni %{heart:chcą} ten pomysł Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłana do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:chcą} s ten pomysł Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Chcesz} ten pomysł Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty i jedna osoba %{heart:ma} ten pomysł Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty i %{count} inni %{heart:chcą} ten pomysł Approve this translation

Post your own idea

Zamieść swój pomysł Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Zwycięstwa %{percent} %% Przypadków Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Zwycięstwa %{percent} %% Przypadków Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

1 Kiedy dodasz swój pomysł do naszego forum sugestii inni użytkownicy będą mogli go subskrybować i dodawać komentarze. Approve this translation