Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  15
 3. Reviewed
  53
 4. All
  68
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 68

started

3 rozpoczęte Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

completed

2 zakończone Approve this translation

Sign out

3 Wyloguj się Approve this translation

Message subject

1 Temat wiadomości Approve this translation

spam

3 spam Approve this translation

Signed in as %{name}

Zalogowano się jako %{name} Approve this translation

How can we help you today?

Jak możemy Ci dziś pomóc? Approve this translation

Sending

1 Wysyłanie Approve this translation

Your message has been received.

1 Twoja wiadomość została odebrana. Approve this translation

Submitting

1 Przesyłanie Approve this translation

Your idea has been received.

Twój pomysł został wysłany. Approve this translation

Visit %{link}

1 Odwiedź %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Skończyły ci się głosy! Approve this translation

We'll email you!

Wyślemy do ciebie e-mail! Approve this translation

open in new window

otwórz w nowym oknie Approve this translation

Hide

1 Ukryj Approve this translation

%{num} related idea

%{num} powiązany pomysł Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} powiązane pomysły Approve this translation

Matches for '%{query}'

Wyniki dla '%{query} " Approve this translation

searching

1 wyszukiwanie Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Nie możemy złożyć twojego głosu w tej chwili. Approve this translation

Send another message

1 Wyślij kolejną wiadomość Approve this translation

Idea is closed

Pomysł jest zamknięty Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Wybacz, nie możemy przesłać Twojego żądania. Approve this translation

Choose a File

Wybierz plik Approve this translation

Remove Attachment

1 Usuń załącznik Approve this translation

Please sign in

2 Zaloguj się Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Ups! Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola, aby kontynuować. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups! Próbujesz załadować zbyt duży plik. Dołącz mniejszy plik i spróbuj ponownie. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Zabezpiecz hasłem swój profil, aby uzyskać dostęp Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problem z komunikacją z serwerem! Proszę spróbować ponownie. Approve this translation

Contact support

1 Kontakt ze wsparciem Approve this translation

Give feedback

Wyślij zgłoszenie Approve this translation

Close window

1 Zamknij okno Approve this translation

Post another idea

Zgłoś kolejny pomysł Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Twoje głosy zostanie zwrócone, gdy pomysły zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

Error! Try again.

1 Błąd! Spróbuj jeszcze raz. Approve this translation

Saving

Zapisywanie Approve this translation

Saved

1 Zapisane Approve this translation

Passwords must match

1 Hasła muszą być zgodne Approve this translation

Your password has been updated

1 Twoje hasło zostało zaktualizowane Approve this translation

Sent!

Wysłano! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pamiętaj, że wykorzystałeś już wszystkie Swoje głosy na tym forum. Twoje głosy zostaną zwrócone, gdy pomysły z Twoimi głosami zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Przykro nam, ale nie mogliśmy zgłosić twojego pomysłu, ponieważ nie masz już głosów. Approve this translation

I still want to send a message

Nadal chcę wysłać wiadomość Approve this translation