Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  43
 3. Reviewed
  55
 4. All
  98
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 98

Category

1 Kategoria Approve this translation

Back

Z powrotem Approve this translation

Processing

Przetwarzanie Approve this translation

Send message

1 Wyślij wiadomość Approve this translation

Admin response

odpowiedź Administratora Approve this translation

Edit idea

Edytuj pomysł Approve this translation

Describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation

Post idea

Opublikuj pomysł Approve this translation

Delete my profile

3 Usuń mój profil Approve this translation

Thank you!

2 Dziękuję! Approve this translation

Invalid email address!

1 Błędny adres e-mail! Approve this translation

Whoops

1 Whoops Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

1 Czy poleciłbyś %{site_name} przyjacielowi lub współpracownikowi? Approve this translation

Great stuff!

Świetne rzeczy ! Approve this translation

Nevermind

Mniejsza o to Approve this translation

Send us a message

1 Wyślij nam wiadomość Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł lub wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Post an Idea

1 Dodaj nowy pomysł Approve this translation

Please enter a valid email address

1 Proszę podać poprawny adres e-mail Approve this translation

Idea title

1 Nazwa pomysłu Approve this translation

Please enter a title

Proszę wprowadź tytuł Approve this translation

Select a category

1 Wybierz kategorię Approve this translation

So we can update you!

1 Poinformujemy Cię o zmianach! Approve this translation

This field is required

1 To pole jest wymagane Approve this translation

Select one

1 Wybierz jedną Approve this translation

No thanks

1 Nie, dziękuję Approve this translation

Enter your feedback

1 Wpisz swoje zgłoszenie Approve this translation

Why did you pick that score?

1 Dlaczego wybrałeś ten wynik? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

1 Czy nadal chcesz wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł? Approve this translation

Additional details

1 Dodatkowe szczegóły Approve this translation

Sending message

1 Wysyłanie wiadomości Approve this translation

Give feedback or ask for help

1 Wyraź opinię lub zwróć się o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Czy któryś z nich był pomocny? Approve this translation

Skip and send message

1 Pomiń i wyślij wiadomość Approve this translation

Skip and post idea

1 Pomiń i wyślij pomysł Approve this translation

Edit message

1 Edytuj wiadomość Approve this translation

Message sent!

2 Wiadomość wysłana! Approve this translation

Can we ask a favor?

2 Czy możemy prosić o przysługę? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli również zatweetujesz swój komentarz Approve this translation

Not likely

1 Raczej nie Approve this translation

Very likely

1 Bardzo prawdopodobne, Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:chcą} s ten pomysł Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} osób %{heart:chce} ten pomysł Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Chcesz} ten pomysł Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty i jedna osoba %{heart:ma} ten pomysł Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty i %{count} inni %{heart:chcą} ten pomysł Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłana do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation