General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  84
 3. Reviewed
  128
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 201 - 212 of 212

New votes

Novi glasovi Approve this translation

Internal status updates

Notranje posodobitve stanja Approve this translation

New NPS®

Nov NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Pošiljanje zasebnih e-poštnih sporočil naročnikom na idejo Approve this translation

New idea merges

Nova ideja se združuje Approve this translation

New Idea

Nova ideja Approve this translation

Idea Status Update

Posodobitev statusa ideje Approve this translation

Idea Votes Update

Idea Votes Update Approve this translation

Push Idea

Potisnite idejo Approve this translation

must be deleted for merged idea

mora biti izbrisan za združeno idejo Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Ta forum je zaključen. Nobene ideje niso dovoljene. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Uporabite trenutni widget (aka "omnibox," aka "tt (toolpoint toolkit)," aka ne vaš klasični pripomoček ". Odklene tudi funkcije NPS® Ratings, ki so odvisne od gradnika. Approve this translation