General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  120
 3. Reviewed
  139
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 259

Assign seats by license type.

Dodeli sedeže po vrsti licence. Approve this translation

Support Only

Samo podpora Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Za dostop do tega morate biti odgovorni admin! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum ne obstaja več Approve this translation

Deleted User

Izbrisani uporabnik Approve this translation

Required Consent

Zahtevano soglasje Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Bil si %{action}%{event} obvestila. %{link:Razveljavi} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Strinjam se s shranjevanjem e-poštnega naslova, imena in naslova IP. Te informacije in povratne informacije, ki jih posredujem, se lahko uporabijo za obveščanje o odločitvah o izdelkih in za obveščanje o posodobitvah izdelkov. (Kadar koli lahko onemogočite možnost.) Approve this translation

New Password

novo geslo Approve this translation

Create an account

Ustvari račun Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vnesite veljaven elektronski naslov. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Imate idejo? Deli! Approve this translation

Public status updates

Javne posodobitve stanja Approve this translation

New votes

Novi glasovi Approve this translation

Internal status updates

Notranje posodobitve stanja Approve this translation

New NPS®

Nov NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} volivca Approve this translation

%{num} voters

%{num} volivci Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Pošiljanje zasebnih e-poštnih sporočil naročnikom na idejo Approve this translation

New idea merges

Nova ideja se združuje Approve this translation

New Idea

Nova ideja Approve this translation

Idea Status Update

Posodobitev statusa ideje Approve this translation

Idea Votes Update

Idea Votes Update Approve this translation

Push Idea

Potisnite idejo Approve this translation

must be deleted for merged idea

mora biti izbrisan za združeno idejo Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Ta forum je zaključen. Nobene ideje niso dovoljene. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Uporabite trenutni widget (aka "omnibox," aka "tt (toolpoint toolkit)," aka ne vaš klasični pripomoček ". Odklene tudi funkcije NPS® Ratings, ki so odvisne od gradnika. Approve this translation

no status

brez statusa Approve this translation

not routable

ni usmerljiv Approve this translation

Something went wrong!

Nekaj je šlo narobe! Approve this translation

Display name (optional)

Prikazno ime (neobvezno) Approve this translation

Hooray!

Hura! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ste že, pripravljate svojo stran. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Za prijavo potrebujete dostop do piškotkov. Posodobite nastavitve zasebnosti, da omogočite sledenje med spletnimi mesti, ali poskusite uporabiti drug brskalnik. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nimate potrebnih dovoljenj za dostop do te vsebine. Approve this translation

Sign in required to continue

Za nadaljevanje se morate prijaviti Approve this translation

Remember Me

Zapomni si me Approve this translation

Please enter your password.

Prosimo vnesite svoje geslo. Approve this translation

Create Password

Ustvari geslo Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Geslo mora imeti najmanj 8 znakov Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Imeti mora vsaj en mali in en velik znak Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potrebuje vsaj en simbol ($,!, @, _, *Itd.) Approve this translation

Password must include one number or more

Geslo mora vsebovati eno ali več številk Approve this translation

Verify Email

preveri email Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Pred ponastavitvijo gesla moramo najprej preveriti vaš e -poštni naslov Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Preden ustvarite svoj račun, moramo najprej preveriti vaš e -poštni naslov Approve this translation

First things first!

Najprej najprej! Approve this translation

Create Account

Ustvari račun Approve this translation

Let\'s create your account!

Ustvarimo svoj račun! Approve this translation

Please enter a valid password.

Vnesite veljavno geslo. Approve this translation