1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  270
 3. Reviewed
  673
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

1 od %{username} Approve this translation

started

2 Začeto Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

3 Ta elektronska pošta je že bila potrjena. Approve this translation

Sign in

2 Prijava Approve this translation

anonymous

1 anonimen Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Ta vnos je za zaščiteno UserVoice stranjo. Za pregled zaščitenih vnosov se prosimo prijavite na povezavi %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[vnos je zaščiten z geslom] Approve this translation

I suggest you ...

Predlagam vam... Approve this translation

Terms of service

1 Pogoji uporabe Approve this translation

Status

2 Status Approve this translation

an anonymous user

1 anonimen uporabnik Approve this translation

Description

1 Opis Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

3 Preklicali ste token za aplikacijo %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 Vaš plan ne vsebuje opcije za alias domene Approve this translation

Comment

2 Komentar Approve this translation

Settings

2 Nastavitve Approve this translation

Search

1 Iskanje Approve this translation

vote

1 glas Approve this translation

%{duration} ago

2 pred %{duration} Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ta forum je zaprt, zato glasovanje ni več mogoče. Approve this translation

planned

načrtovano Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Potrditev gesla Approve this translation

other

1 drugo Approve this translation

Avatar

2 Avatar Approve this translation

optional

1 opcijsko Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

Vaše potrditveno sporočilo je bilo ponovno poslano. Approve this translation

Category

2 Kategorija Approve this translation

Email

2 E-pošta Approve this translation

Admin

2 Administrator Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

3 Oprostite, nismo našli računa vezanega na elektronski naslov '%{email}' Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

White Labeled

Brez oznak Approve this translation

Categories

1 Kategorije Approve this translation

Open ideas

Odprte ideje Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Uporabniška pomoč za %{account_name} Approve this translation

under review

2 je v pregledu Approve this translation

Re-send email confirmation

2 Ponovno pošlji elektronsko potrdilo Approve this translation

What happens if I run out?

Kaj se zgodi če ne podaljšam? Approve this translation

declined

2 Zavrnjeno Approve this translation

Comments

2 Komentarji Approve this translation

%{num} comments

1 %{num} komentarjev Approve this translation

Domain Aliasing

Aliasing domene Approve this translation

Privacy Policy

Izjava o zasebnosti Approve this translation

Feedback

1 Odziv Approve this translation

Your Name

1 Vaše ime Approve this translation

Remember me

1 Zapomni si me Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Zahvaljujemo se vam za potrditev elektronskega naslova! Approve this translation

Enter your idea

1 Vpišite idejo Approve this translation