1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  255
 3. Reviewed
  589
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

1 anonimen Approve this translation

What happens if I run out?

Kaj se zgodi če ne podaljšam? Approve this translation

Share

1 Deli Approve this translation

Done!

1 Končano! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Avtorizirati morate UserVoice sistem povratnih informacij Approve this translation

You have added %{num} %{text}

1 Dodali ste %{num} %{text} Approve this translation

saving

1 shranjujem Approve this translation

Vote for this idea

1 Glasuj za to idejo Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

1 Administratorji, prosimo nastavite vaš UserVoice račun za začetek zbiranja povratnih informacij. Approve this translation

Load more ideas

1 Prikaži več idej Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Ta navodila so namenjena administratorjem za konfiguracijo njihovega UserVoice-powered Feedback zavihka. V kolikor nas zapuščate, se kmalu spet vrnite! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

1 Vpišite se v UserVoice Admin konzolo Approve this translation

%{category}

1 Kategorija %{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

1 Registriraj svojo Facebook stran ali aplikacijo Approve this translation

View comments (%{num})

1 Prikaži komentarje (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Vaš nov Feedback zavihek je skoraj končan! Approve this translation

Create idea

1 Ustvari idejo Approve this translation

awaiting moderator approval

1 čaka na odobritev moderatorja Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

1 Ta Facebook aplikacija za zbiranje uporablja UserVoice sistem povratnih informacij. Da bi lahko ustvarili ideje, glasovali in komentirali, morate aplikacijo UserVoice sistem povratnih informacij najprej avtorizirati in se strinjati s %{1:pogoji uporabe} Approve this translation

Response by %{name}

Odgovor od %{name} Approve this translation

Update Search

Posodobi iskalnik Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Glasuj za podobno idejo, ali dodaj svojo spodaj Approve this translation

You have %{num} remaining!

Še %{num} jih preostane! Approve this translation

All Feedback

Vsi odzivi Approve this translation

My Feedback

Moj odziv Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Vsaka oseba dobi omejeno število glasov za spodbujanje najboljših možnih idej. Če vam jih zmanjka, ne skrbite saj obstaja več načinov, kako jih pridobite nazaj! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Spremenite lahko število glasov, ki ste jih že oddali za ideje. Kliknite na zavihek "Moje povratne informacije" za prikaz idej, ki ste jih podprli; odstranitev glasov vam bo omogočilo, da glasuje za ideje in ustvarjate nove. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Prav tako lahko komentirate na vsaki ideji, ne glede na to, koliko glasov imate! Approve this translation

on %{date}

1 na %{date} Approve this translation

Write a comment

Napišite komentar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Kako nastaviti vaš zavihek UserVoice povratne informacije Approve this translation

Add your idea

1 Dodaj svojo idejo Approve this translation

What happens if I run out of votes?

1 Kaj se zgodi, če mi zmanjka glasov? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Da bi ustvarili ideje, glasovali in pustili komentarje, boste morali avtorizirati sistem povratnih informacij UserVoice. Želite to storiti zdaj? Approve this translation

Request for Permission

1 Zahteva za dovoljenje Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Oprostite, nekaj se je zalomilo. Approve this translation

A title is required for your idea

Naslov vaše ideje je pomemben Approve this translation

Error!

1 Napaka! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Prosimo poskrbite, da vnesete vašo idejo, preden izberete "Nadaljuj". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Hvala za predlog. Objavljen bo takoj, ko ga bodo naši administratorji imeli priložnost potrditi. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Izgleda, da ste bili zaposleni, vendar ne skrbite. Takoj, ko bo ena od vaših idej zaključena, boste dobili vaše glasove nazaj! Approve this translation

Not enough votes!

1 Ni dovolj glasov! Approve this translation

Accepted

Sprejeto Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

1 Glasov, oddanih za vas ideje se vrne k tebi, ko admin zapre ideja Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Zbiranje povratnih informacij od svojih oboževalcev je zelo enostavno! Za namestitev, samo sledite tem enostavnim korakom: Approve this translation

Create one for free!

Ustvari enega brezplačno! Approve this translation

From your Admin Console select:

Iz vaše nadzorne plošče izberite: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

1 Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, nam pišite na Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook aplikacija ni nastavljena Approve this translation

Oh nos!

Oh ne! Approve this translation