1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  354
 3. Reviewed
  483
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 837

You've revoked the token for %{application}

3 Preklicali ste token za aplikacijo %{application} Approve this translation

Deny

2 Zavrni Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

3 Facebook trenutno ni dosegljiv. Prosimo, poskusite čez nekaj trenutkov. Approve this translation

Authorize Application

1 Avtoriziraj aplikacijo Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

1 Aplikacija %{name} potrebuje možnost dostopa in posodabljanja vaših podatkov na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Oprostite, vendar vas ne moremo prijaviti. Prosimo, poskusite ponovno. Approve this translation

Signed in as %{name}

1 Vpiši se kot %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš email ne more biti anonimen, če se želite prijaviti preko Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Zagotoviti morate veljaven elektronski naslov preko Facebooka. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Dovolite uporabniku %{name} dostop do vašega UserVoice profila? Approve this translation

Allow access

1 Dovoli dostop Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Preverjanje pristnosti ni uspelo OpenID: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID ponudnik za preverjanje pristnosti %{provider} trenutno ni na voljo Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Na ta način se lahko prijavijo samo skrbniki. Prijavite se na drug način. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} račun ni dober, nima preverjenega e-poštnega naslova. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Oprostite zaradi tega, se nismo mogli prijaviti. Poskusite znova. Approve this translation

[password protected entry]

[vnos je zaščiten z geslom] Approve this translation

an anonymous user

1 anonimen uporabnik Approve this translation

updated

1 posodobljeno Approve this translation

is now %{status}

je sedaj %{status} Approve this translation

started

2 Začeto Approve this translation

Sign in

2 Prijava Approve this translation

I suggest you ...

Predlagam vam... Approve this translation

Terms of service

1 Pogoji uporabe Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 Vaš plan ne vsebuje opcije za alias domene Approve this translation

Cancel

2 Prekliči Approve this translation

Confirm Password

Potrdi geslo Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ta forum je zaprt, zato glasovanje ni več mogoče. Approve this translation

planned

načrtovano Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Potrditev gesla Approve this translation

other

1 drugo Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

White Labeled

Brez oznak Approve this translation

Forums

2 Forumi Approve this translation

Categories

1 Kategorije Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Uporabniška pomoč za %{account_name} Approve this translation

under review

2 je v pregledu Approve this translation

declined

2 Zavrnjeno Approve this translation

Domain Aliasing

Aliasing domene Approve this translation

Feedback

1 Odziv Approve this translation

Password

2 Geslo Approve this translation

Remember me

1 Zapomni si me Approve this translation

Enter your idea

1 Vpišite idejo Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 se razrešuje v '%{resolves_to}' namesto v '%{host}'. Preverite vaše DNS nastavitve. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se ne razrešuje. Traja lahko do 72 ur, da bodo DNS spremembe propagirali. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Prijavite se Approve this translation

Change Password

Spremeni geslo Approve this translation

completed

2 Zaključeno Approve this translation