General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  120
 3. Reviewed
  139
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 259

Contact support only

Kontaktrajte samo podporo Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Čakalna vrsta Approve this translation

Is

Je Approve this translation

Is not

Ni Approve this translation

Between

Med Approve this translation

Greater Than

Večja kot Approve this translation

Less Than

Less Than Approve this translation

Today

Danes Approve this translation

You must select a value.

Izbrati morate vrednost. Approve this translation

Add Cc recipient

Dodaj Kp prejemnika Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nov zahtevek za podporo Admin odgovor Approve this translation

Custom statuses

Custom statusi Approve this translation

New ideas

Nove ideje Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Sami prekličite iz te vozovnice Approve this translation

Push Ticket

Push Ticket Approve this translation

The title is too short.

Naslov je prekratek Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Dolžina besedila komentarja je %{num} znakov je predolga. Komentarji so lahko dolgi največ %{maxlen} znakov. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

E-poštna domena v različnih poddomeno. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

E-pošta se ne more primerjati snov, e-poštni naslov Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Skrij sloves, sledenje pik in karkoli drugega, ki bi kazala, da je vozovnica ni osebno e-pošto. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Prilagodite nogo e-poštnih sporočil, ki se pošljejo prosilcem za vozovnice. Privzeto je vključeno povezavo Kudos. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Mora imeti (deal breaker) Approve this translation

Should have (not time critical)

Bi moral imeti (ni časovno kritičen) Approve this translation

Nice to have

Lepo, da so Approve this translation

New User Feedback

Nov uporabnik Povratne informacije Approve this translation

New Ticket Note

New Ticket Note Approve this translation

SLA Warning

SLA Opozorilo Approve this translation

SLA Violation

SLA Kršitev Approve this translation

User Traits

Uporabniške Lastnosti Approve this translation

Account Traits

Račun Lastnosti Approve this translation

Company Insight

Družba Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podpiram " %{title} "- Kaj misliš? Approve this translation

Multiple forum languages

Več jezikov forum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Imajo forume v več jezikih Approve this translation

never

nikoli Approve this translation

today

danes Approve this translation

yesterday

včeraj Approve this translation

%{n} ago

%{n} nazaj Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Odstranite "Powered By" UserVoice branding. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Izberite odseke spletnega portala, ki jih želite videti. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Omogočite Google Analytics na spletnem portalu, tako da v nastavitvah vnesete ID storitve Google Analytics. Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Geslo se ne more prikazati na vašem e -poštnem naslovu. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Vaš e -poštni naslov ne more biti prikazan v geslu. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Vaše geslo ne more biti prikazano. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Omogoča omejevanje dostopa do celotnega spletnega portala, ki temelji na veljavnem žetonu SSO ali pooblaščenem IP naslovu. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Dovoli omejitev skrbnikov določenim modulom (povratne informacije, služba za pomoč in / ali bazo znanja). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Shranite iskalne poizvedbe za pogoste namene. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Prikazuje stopnjo angažiranja na posodobitvah e-pošte. Approve this translation

License types

Vrste licenc Approve this translation