General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  108
 3. Reviewed
  116
 4. All
  224
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 116

started

2 Začeto Approve this translation

I suggest you ...

Predlagam vam... Approve this translation

Terms of service

1 Pogoji uporabe Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 Vaš plan ne vsebuje opcije za alias domene Approve this translation

Spam

Vsiljena pošta Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ta forum je zaprt, zato glasovanje ni več mogoče. Approve this translation

planned

načrtovano Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Potrditev gesla Approve this translation

other

1 drugo Approve this translation

Admin

2 Administrator Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Uporabniška pomoč za %{account_name} Approve this translation

under review

2 je v pregledu Approve this translation

declined

2 Zavrnjeno Approve this translation

Enter your idea

1 Vpišite idejo Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 se razrešuje v '%{resolves_to}' namesto v '%{host}'. Preverite vaše DNS nastavitve. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se ne razrešuje. Traja lahko do 72 ur, da bodo DNS spremembe propagirali. %{link} Approve this translation

Change Password

Spremeni geslo Approve this translation

completed

2 Zaključeno Approve this translation

Closed

Zaključeno Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Vsak glasovalec prejme 10 glasov (za forum), da podpira ideje, ki so mu všeč. To prisili ljudi v to, da se osredotočijo na najboljših ideje, kar daje bolj kakovostne povratne informacije. S to možnostjo lahko izberete koliko glasov prejme vsak glasovalec za vsak forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Nekatere stvari je najbolje pregovoriti zasebno. Forum lahko omejite z uporabo e-poštnih naslovov, e-poštnih domen ali z uporabo Enkratnega vpisa. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši uporabniki ne bodo niti vedeli, da so zapustili vašo stran. Nastavite, da se vaš UserVoice izgled (glavo, nogo in CSS) ujema izgledu vaše strani. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL zaščita bo pomagala ohraniti vaše podatke varne. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} niso na voljo v vašem trenutnem načrtu. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone vtičnik Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderacija skupnosti Approve this translation

My tickets

Moji zahtevki Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Alias te domene je že zaseden. Če menite, da je prišlo do napake ali potrebujete več informacij, kontaktirajte podporo. Approve this translation

Everyone else

Vsi ostali Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije vam omogočajo organizirati ideje znotraj foruma. Uporabniki lahko izberejo v katero kategorijo spada njihova ideja. Approve this translation

is invalid

1 je neveljavno Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrirajte UserVoice direktno na vašo spletno stran. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} ni na voljo v vašem trenutnem načrtu. Approve this translation

all values need to be unique

1 vse vrednosti morajo biti različne Approve this translation

Merge ideas

Združi ideje Approve this translation

Unassigned

Nedodeljeno Approve this translation

Pre-moderation

Pred-moderacija Approve this translation

You don't have access to this.

Nimate dostopa do tega. Approve this translation

Assignee

1 Prejemnik Approve this translation

Email must be present.

1 Manjka elektronski naslov. Approve this translation

Restrict access by IP

Omeji dostop z IP naslovi Approve this translation

Full custom design

Celoten izgled po meri Approve this translation

you need to have at least one value

1 imeti morate vsaj eno vrednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kmalu na voljo! Integrirajte UserVoice v vaše iPhone aplikacije. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala za potrditev vašega elektronskega naslova. Prosimo, ustvarite si geslo za zaščito vaše identitete. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 že ima izjemna povabila Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Omogoči zaseben forum vsem e-poštnim domenam (npr.: *.vasadomena.com). Approve this translation