Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  121
 3. Reviewed
  144
 4. All
  265
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 265

started

2 Začeto Approve this translation

Search

1 Iskanje Approve this translation

planned

načrtovano Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

other

1 drugo Approve this translation

Avatar

2 Avatar Approve this translation

Category

2 Kategorija Approve this translation

under review

2 je v pregledu Approve this translation

declined

2 Zavrnjeno Approve this translation

Privacy Policy

Izjava o zasebnosti Approve this translation

Your Name

1 Vaše ime Approve this translation

completed

2 Zaključeno Approve this translation

responded

1 odgovorjeno Approve this translation

Admin Console

1 Nadzorna plošča Approve this translation

No ideas found

1 Ni najdenih idej Approve this translation

Sign out

2 Odjava Approve this translation

That idea has been deleted

4 Ideja je bila odstranjena Approve this translation

Job Title

1 Naziv delovnega mesta Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

1 Oprostite, do tega foruma nimate dostopa. Approve this translation

Add a comment

1 Dodaj komentar Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

npr.: upravitelj skupnosti, predsednik uprave Approve this translation

spam

1 potegavščina Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je bila združena z drugo idejo Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je podvojena Approve this translation

Create a password

2 Ustvari geslo Approve this translation

Signed in as %{name}

1 Vpiši se kot %{name} Approve this translation

%{num} article

1 %{num} člankov Approve this translation

%{num} articles

1 %{num} člankov Approve this translation

Search results

Rezultati iskanja Approve this translation

No articles found

1 Ni najdenih člankov Approve this translation

thinking

1 mišljenje Approve this translation

Describe your idea

1 Opiši svojo idejo Approve this translation

You have %{1:votes} left!

1 Ostalo vam je še %{1:glasov}! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

1 Da bi izboljšali kvaliteto idej, imajo uporabniki na voljo omejeno število glasov. Glasove vam bomo vrnili, ko bodo ideje, za katere ste glasovali, zaprte. Approve this translation

%{user} commented

1 %{user} je komentiral Approve this translation

%{topic} articles

1 %{topic} članki Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} je podelil %{num} glasov Approve this translation

%{user} shared this idea

1 %{user} je delil to idejo Approve this translation

%{user} responded

%{user} je odgovoril/a Approve this translation

Show previous admin responses

Prikaži prejšnje odgovore administratorja Approve this translation

Post comment

1 Pošlji komentar Approve this translation

Submitting...

Pošiljanje v teku... Approve this translation

Admin &rarr;

1 Administrator → Approve this translation

You're out of votes

1 Zmanjkalo vam je glasov Approve this translation

Voting has closed

1 Glasovanje zaključeno Approve this translation

Remove votes

1 Odstrani glasove Approve this translation

New and returning users may sign in

Novi uporabniki in povratniki se lahko vpišejo Approve this translation

Status updates

1 Posodobitve statusa Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

1 Če vidite %{image} poleg vašega imena, pomeni da bodisi nimate Gravatarja za ta elektronski naslov ali pa ni ocenjen G. Pridobi si ga brezplačno na %{link}. Approve this translation

generic avatar

1 generičen avatar Approve this translation