General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  84
 3. Reviewed
  128
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 212

The title is too long.

1 Naslov je predolg. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis je predolg. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Boste več mogli dodati skrbnikom preko SSO na tem novem načrtu Approve this translation

already has access

1 že ima dostop Approve this translation

You have run out of votes.

Zmanjkalo vam je glasov. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Biti morate admin za dostop do tega! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Biti morate lastnik računa za dostop! Approve this translation

Idea has been closed

1 Ideja je bila zaprta Approve this translation

Idea attachments

Priloge k ideji Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratorji in uporabniki (po želji) lahko dodajo datoteke k idejam. Approve this translation

%{time} ago

%{time} časa nazaj Approve this translation

No response

Ni odziva Approve this translation

No status

Ni statusa Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Omeji dostop do kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Ideja ne obstaja več Approve this translation

The comment text can't be blank.

Besedilo komentarja ne more biti prazno. Approve this translation

New Ticket Reply

Nov odgovor na zahtevku Approve this translation

New Comment

Nov komentar Approve this translation

New Kudo

Nov Kudo Approve this translation

New Forum

Nov forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pomaga vašim uporabnikom obdržati urejen prostor. Moderacija skupnosti omogoča uporabnikom označiti neprimerne ali podvojene ideje, da nimate toliko skrbi. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Dodatne administratorji bodo zaklenjeni iz admin konzole. Approve this translation

open ideas

odprte ideje Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Končni uporabniki bodo izpasti dodatnih forumih. Approve this translation

View this user in Inspector

Ogled uporabnika v Inspectorju Approve this translation

All tickets

Vsi zahtevki Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Prejemate to sporočilo, ker ste naročeni na %{queue} Podpora Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Prejemate to sporočilo, ker ste se odločili, da bi dobili uradno vstopnic, dodeljenih za vas Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na prejemanje obvestil o nedodeljenih vprašanjih Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na to vprašanje Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

To sporočilo prejemate, ker ste se odločili, da prejmete obvestilo o vsakem novem vprašanju Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ne prejemaj več e-pošte dodeljene %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Odjavi se od prejemanja obvestil tega podpornega vprašanja Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Več prejemati e-pošto za nezaseden vstopnic Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Ne prejemaj več epoštnih obvestil o vseh novih vprašanjih Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

Vaši Approve this translation

Welcome Email

Dobrodošli E-pošta Approve this translation

Give feedback & Contact support

Dajte povratne informacije in se obrnite na podporo Approve this translation

Give feedback only

Dajte samo povratne informacije Approve this translation

Contact support only

Kontaktrajte samo podporo Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Čakalna vrsta Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Vaš prilagojeni HTML in CSS se bo vrnil nazaj na privzete vrednosti. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Končni uporabniki ne bodo imeli dostopa do privatnih forumov. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Vaši admin dovoljenja bo onemogočena. Vse administratorji bodo imeli dostop do vseh komponent. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Imate več polj po meri, kot je ta načrt omogoča. Prosimo, odstranite nekaj strmina. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Ta načrt ne vključuje podporne čakalne vrste. Prosimo, odstranite vaše trenutne čakalne vrste v strmina. Approve this translation