General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  130
 3. Reviewed
  176
 4. All
  306
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 306

Channel

2 Kanal Approve this translation

Respond to ideas

Odgovori na ideje Approve this translation

Email must be valid.

1 Elektronski naslov mora biti veljaven. Approve this translation

is an admin

1 je administrator Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Oblikovanje Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Omogoči dostop do zasebnega foruma na določenih IP naslovih (npr.: vaše notranje omrežje). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Združi več idej z lahkoto. (Glasovi iz obej idej se združijo.) Approve this translation

Full integration

Popolna integracija Approve this translation

Our best value!

Naša najboljša vrednost! Approve this translation

updated

1 posodobljeno Approve this translation

spam

1 potegavščina Approve this translation

Anonymous

2 Anonimno Approve this translation

more

1 več Approve this translation

Merged

2 Združeni Approve this translation

Customize voting

Prilagodi glasovanje Approve this translation

Domain aliasing

Domena aliasing Approve this translation

White labeled

Bela označen Approve this translation

Private forums

Zasebni forumi Approve this translation

SSL encryption

SSL zaščita Approve this translation

ideas

2 ideje Approve this translation

Terms of Service

4 Pogoji uporabe Approve this translation

Administrators

Administratorji Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

To je največje število administratorjev na vašem UserVoice forumu povratnih informacij in podpornem sistemu. Approve this translation

Continue reading

1 Nadaljuj branje Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je bila združena z drugo idejo Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je podvojena Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Vaše domen (alias %{host} ) Ne bo več deloval Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Imate več kot administratorje ta načrt omogoča. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Imate več forumov kot je ta načrt omogoča. Approve this translation

Helpdesk

2 Pomoč Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Povratne informacije za Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Enkraten vpis Approve this translation

Your name

1 Vaše ime Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Strinjam se s %{1:pogoji uporabe} Approve this translation

Set a new password

1 Nastavi novo geslo Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 V tem forumu vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Prosimo izberite naslov vaše ideje. Approve this translation

The title is too long.

1 Naslov je predolg. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis je predolg. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Boste več mogli dodati skrbnikom preko SSO na tem novem načrtu Approve this translation

already has access

1 že ima dostop Approve this translation

Set Password

Nastavi geslo Approve this translation

Custom Terms of Service

Pogoji uporabe po meri Approve this translation

You have run out of votes.

Zmanjkalo vam je glasov. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Strinjati se moraš s splošnimi pogoji. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Biti morate admin za dostop do tega! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Biti morate lastnik računa za dostop! Approve this translation

Contact support

1 Stik za podporo Approve this translation

Give feedback

Pošlji povratne informacije Approve this translation