API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  5
 3. Reviewed
  10
 4. All
  15
 5. Health
Displaying all 15

You've revoked the token for %{application}

3 Preklicali ste token za aplikacijo %{application} Approve this translation

Deny

2 Zavrni Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

3 Facebook trenutno ni dosegljiv. Prosimo, poskusite čez nekaj trenutkov. Approve this translation

Authorize Application

1 Avtoriziraj aplikacijo Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

1 Aplikacija %{name} potrebuje možnost dostopa in posodabljanja vaših podatkov na UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Oprostite, vendar vas ne moremo prijaviti. Prosimo, poskusite ponovno. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš email ne more biti anonimen, če se želite prijaviti preko Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Zagotoviti morate veljaven elektronski naslov preko Facebooka. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Dovolite uporabniku %{name} dostop do vašega UserVoice profila? Approve this translation

Allow access

1 Dovoli dostop Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Preverjanje pristnosti ni uspelo OpenID: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID ponudnik za preverjanje pristnosti %{provider} trenutno ni na voljo Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Na ta način se lahko prijavijo samo skrbniki. Prijavite se na drug način. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

To %{provider} račun ni dober, nima preverjenega e-poštnega naslova. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Oprostite zaradi tega, se nismo mogli prijaviti. Poskusite znova. Approve this translation