1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  313
 3. Reviewed
  498
 4. All
  811
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 811

open in new window

1 odpri v novem oknu Approve this translation

Hide

1 Skrij Approve this translation

%{num} related idea

1 %{num} povezana ideja Approve this translation

%{num} related ideas

1 %{num} povezanih idej Approve this translation

Matches for '%{query}'

1 Zadetki za '%{query}' Approve this translation

searching

1 iskanje Approve this translation

No articles or ideas available

1 Na voljo ni nobenih člankov ali idej Approve this translation

No articles available

1 Na voljo ni nobenih člankov Approve this translation

No ideas available

1 Na voljo ni nobenih idej Approve this translation

Send another message

1 Pošlji še eno sporočilo Approve this translation

Idea is closed

1 Ideja je zaprta Approve this translation

Close window

1 Zapri okno Approve this translation

Post another idea

Oddaj drugo idejo Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vaši glasovi se bodo povrnili, ko bo vaše ideje zaprl administrator Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Prosimo vedite, da ste sedaj brez glasov za ta forum. Vaši glasovi se bodo povrnili, ko bo vaše ideje zaprl administrator Approve this translation

I still want to send a message

Še vedno želim poslati sporočilo Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Našli smo, %{1:članke,} ki vam lahko pomagajo hitreje kot pošiljanje sporočila. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Našli smo, %{1:članke} in %{2:sorodnih idej}, ki vam lahko pomagajo hitreje kot pošiljanje sporočila. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Kmalu vam bomo odgovorili Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Preverite vaš e-poštni predal in kliknite na povezavo v potrditveni e-pošti. %{resend} Approve this translation

More matches

1 Več zadetkov Approve this translation

%{num} ranked

%{num} uvrstila Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Ugotovili smo, %{1:nanašajo idej,} da boste morda želeli preveriti. Approve this translation

Sign in to give feedback

Prijavite se, če želite dati povratne informacije Approve this translation

%{num} voter

%{num} volivca Approve this translation

%{num} voters

%{num} volivci Approve this translation

Back

Nazaj Approve this translation

Processing

Obdelava Approve this translation

Edit idea

Uredi idejo Approve this translation

Invalid email address!

Neveljaven e-naslov. Approve this translation

Whoops

1 Ops Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Kako verjetno je, da bi %{site_name} priporočili prijatelju ali sodelavcu? Approve this translation

Great stuff!

Odlične stvari! Approve this translation

Nevermind

Nevermind Approve this translation

Send us a message

Pošljite nam sporočilo Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Ali še vedno želite poslati idejo ali nam poslati sporočilo? Approve this translation

Post an Idea

Objavi idejo Approve this translation

Please enter a valid email address

Vnesite veljaven elektronski naslov Approve this translation

Idea title

Naslov ideje Approve this translation

Please enter a title

Prosimo vnesite naslov Approve this translation

Select a category

1 Izberite kategorijo Approve this translation

So we can update you!

Tako bas omo lahko obvestili! Approve this translation

This field is required

1 To polje je obvezno Approve this translation

Select one

1 Izberite eno Approve this translation

No thanks

1 Ne, hvala Approve this translation

Enter your feedback

Vnesite povratne informacije Approve this translation

Why did you pick that score?

Zakaj ste izbrali to oceno? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Ali nam še vedno želite poslati sporočilo? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Ali nam še vedno želite predlagati idejo? Approve this translation

Additional details

Dodatne informacije Approve this translation