1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  315
 3. Reviewed
  499
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 801 - 814 of 814

Something went wrong while uploading

Nekaj ​​je šlo narobe med nalaganjem Approve this translation

Try again

Poskusite znova Approve this translation

Just send my message

Samo pošlji mi sporočilo Approve this translation

Taking screenshot

Ob screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

To traja dlje kot je bilo pričakovano Approve this translation

Please select a category

Prosimo, izberite kategorijo Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Ena oseba %{heart:želi} to idejo Approve this translation

Please describe your idea

Opišite svojo idejo Approve this translation

Please enter a message

Vnesite sporočilo Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nimate dovoljenja za dostop do te vsebine Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Strežnik je trenutno malo zaposlen. Sedite trdno in bomo še naprej poskušali ali se boste lahko vrnili kasneje. Approve this translation

Summarize your idea

Povzemite svojo idejo Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaša ideja je bila objavljena na našem %{link:forumu za povratne informacije} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Navedite svoj e-poštni naslov za glasovanje in prejemanje posodobitev za to idejo. Approve this translation