1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  334
 3. Reviewed
  526
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Vnesite sporočilo Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nimate dovoljenja za dostop do te vsebine Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Strežnik je trenutno malo zaposlen. Sedite trdno in bomo še naprej poskušali ali se boste lahko vrnili kasneje. Approve this translation

What should we build next?

Kaj želite, da dodamo najprej? Approve this translation

Loading...

Nalaganje... Approve this translation

All done. Thank you!

Končano. Hvala vam! Approve this translation

also chose

tudi izbral Approve this translation

No preference. Ask me another...

Brez želja. Vprašaj me še ... Approve this translation

Unknown state?

Neznano stanje? Approve this translation

Restart preview

Znova zaženite predogled Approve this translation