Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  165
 3. Reviewed
  96
 4. All
  261
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 261

started

1 pokrenuto Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

1 Ovaj e-mail je već potvrđen. Hvala! Approve this translation

Sign in

Prijavite se Approve this translation

Search

Traži Approve this translation

Cancel

Odustani Approve this translation

planned

1 planirano Approve this translation

duplicate

1 duplicirano Approve this translation

other

1 ostalo Approve this translation

Avatar

Avatar Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

1 E-mail s podacima za potvrdu je ponovno poslan. Approve this translation

Category

Kateorija Approve this translation

Categories

Kategorije Approve this translation

under review

pod pregledom Approve this translation

declined

1 odbijeno Approve this translation

Privacy Policy

Zaštita privatnosti Approve this translation

Your Name

Vaše ime Approve this translation

Password

Zaporka Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Hvala što ste potvrdili Vašu e-mail adresu! Approve this translation

Sign up

1 Prijavi se Approve this translation

You have already confirmed this email.

1 Već ste potvrdili ovaj e-mail. Approve this translation

completed

1 završeno Approve this translation

responded

1 odgovorio Approve this translation

Admin Console

Konzola administratora Approve this translation

Forgot password?

Zaboravljena lozinka? Approve this translation

Continue

Nastavi Approve this translation

Sign out

Odjavite se Approve this translation

That idea has been deleted

1 Ideja je obrisana Approve this translation

Job Title

Radno mjesto Approve this translation

Flagged

Označeno Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Žao name je, nemate dozvolu pristupa na ovaj forum Approve this translation

Add a comment

Dodaj komentar Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

pr: Community Manager, direktor Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation

ideas

ideje Approve this translation

Terms of Service

1 Uvjeti korištenja Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ova ideja je spojena s drugom idejom Approve this translation

Idea is a duplicate

Ideja je duplikat Approve this translation

Your email address

Vaša email adresa Approve this translation

Your name

Vaše ime Approve this translation

Signed in as %{name}

Prijavljeni ste kao %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} članaka Approve this translation

%{num} articles

%{num} članaka Approve this translation

thinking

razmišljam Approve this translation

Describe your idea

Opiši svoju ideju Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Imate još %{1:votes} glas! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Kako bi poboljšali ukupnu kvalitetu ideja, korisnici dobivaju određeni broj glasova. Kada ideje za koje ste glasovali budu zatvorene, vaši glasovi će vam biti vraćeni. Approve this translation

%{user} commented

%{user} je komentirao Approve this translation

Flag as inappropriate

Označi kao neprikladno Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} članka Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} je dao ovoj ideji %{num} glasa Approve this translation