1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  559
 3. Reviewed
  308
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

1 Povukli ste token za %{application} Approve this translation

Deny

Odbij Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook je trenutno nedostupan. Pokušaj ponovo za nekoliko trenutaka. Approve this translation

Authorize Application

Autoriziraj aplikaciju Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacija %{name} bi voljela imati mogućnost pristupiti i ažurirati vaše podatke na UserVoice-u. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Žao nam je, nismo vas mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš e-mail ne može biti anonimno, ako želite prijaviti putem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Morate osigurati valjanu adresu e-pošte preko Facebooka. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Dopustiti %{name} pristup UserVoice profil? Approve this translation

Allow access

Dopusti pristup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikacija nije uspjela: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID usluga za provjeru autentičnosti %{provider} je trenutno nedostupan Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Samo se administratori mogu prijaviti putem ove metode. Prijavite se na drugi način. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ovaj %{provider} račun nije dobar, nema potvrđene adrese e-pošte. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Žao nam je zbog toga, nismo se mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

started

1 pokrenuto Approve this translation

I suggest you ...

Predlažem vam... Approve this translation

Terms of service

uvjetima korištenja Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pretplatnička usluga ne uključuje aliase domena Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ovaj forum je zatvoren. Glasanje više nije dozvoljeno. Approve this translation

planned

1 planirano Approve this translation

duplicate

1 duplicirano Approve this translation

Password confirmation

Potvrdite lozinku Approve this translation

other

1 ostalo Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Povratna informacija od korisnika za %{account_name} Approve this translation

under review

pod pregledom Approve this translation

declined

1 odbijeno Approve this translation

Enter your idea

Ovdje unesite svoju ideju Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

pokazuje na %{resolves_to} umjesto na %{host}. Provjerite vaše DNS postavke. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ne pokazuje nigdje. Može potrajati do 72 sata dok se vaše DNS promjene propagiraju svugdje. %{link} Approve this translation

Change Password

Promjeni lozinku Approve this translation

completed

1 završeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Imati svoj forum postava na vlastitu domenu (npr.: feedback.yourdomain.com). Čuva svoj brand iskustva i dodaje vrijednost SEO stavljanjem korisnički generiran sadržaj na Vašu domenu Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Korisnici mogu jednostavno prijelaz s Vaše web lokacije kako bi UserVoice bez registracije potrebno. To uvelike smanjuje barijeru za davanje povratne informacije. Vaši korisnici profili i avatari se mogu integrirati u UserVoice za više bešavne korisničko iskustvo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Svaki birač imaju 10 glasova (po forumu) potrošiti na ideje koje podržavaju. To tjera ljude da se usredotoče na svoje najboljih ideja što daje veću kvalitetu povratne informacije. Sa ovom opcijom možete postaviti broj glasova birača dobiva svaki na po forumu osnovi. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Neke stvari su najbolje objašnjeno u privatnom. Možete ograničiti forum za e-mail adresu, e-mailom ili putem domeni Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši klijenti neće ni znati da ste ostavili svoje stranice. Konfigurirajte svoj UserVoice dizajn (zaglavlja i podnožja i CSS) kako bi se slagala svoj postojeći izgled i dojam. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Višestruke opcije podrške uključujući 24/7 posvećen upravljanje računom. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Većina računi imati jedan forum za opće ideje i stvoriti dodatne forume bušiti na temu s obje svojim korisnicima i interni tim. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL enkripcija će štititi vaše podatke. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nije dostupan na vašem tipu servisa. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje granularni kontrolu nad kako za otkrivanje prijevara glasovanje radi. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Javno moderiranje Approve this translation

My tickets

Moji upiti Approve this translation

Everyone else

Svi ostali Approve this translation

Feedback Tab Widget

Feedback tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije omogućuju vam da organizirate svoje ideje unutar foruma. Korisnici mogu odabrati koju kategoriju spada u njihova ideja kada sugerirajući ideje. Approve this translation