1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  537
 3. Reviewed
  298
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

1 Povukli ste token za %{application} Approve this translation

Deny

Odbij Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook je trenutno nedostupan. Pokušaj ponovo za nekoliko trenutaka. Approve this translation

Authorize Application

Autoriziraj aplikaciju Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikacija %{name} bi voljela imati mogućnost pristupiti i ažurirati vaše podatke na UserVoice-u. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Žao nam je, nismo vas mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš e-mail ne može biti anonimno, ako želite prijaviti putem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Morate osigurati valjanu adresu e-pošte preko Facebooka. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Dopustiti %{name} pristup UserVoice profil? Approve this translation

Allow access

Dopusti pristup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikacija nije uspjela: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID usluga za provjeru autentičnosti %{provider} je trenutno nedostupan Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Samo se administratori mogu prijaviti putem ove metode. Prijavite se na drugi način. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ovaj %{provider} račun nije dobar, nema potvrđene adrese e-pošte. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Žao nam je zbog toga, nismo se mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

started

1 pokrenuto Approve this translation

Sign in

Prijavite se Approve this translation

I suggest you ...

Predlažem vam... Approve this translation

Terms of service

uvjetima korištenja Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pretplatnička usluga ne uključuje aliase domena Approve this translation

Cancel

Odustani Approve this translation

Confirm Password

Potvrdi lozinku Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ovaj forum je zatvoren. Glasanje više nije dozvoljeno. Approve this translation

planned

1 planirano Approve this translation

duplicate

1 duplicirano Approve this translation

Password confirmation

Potvrdite lozinku Approve this translation

other

1 ostalo Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

Forums

Forumi Approve this translation

Categories

Kategorije Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Povratna informacija od korisnika za %{account_name} Approve this translation

under review

pod pregledom Approve this translation

declined

1 odbijeno Approve this translation

Password

Zaporka Approve this translation

Remember me

Zapamti me Approve this translation

Enter your idea

Ovdje unesite svoju ideju Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

pokazuje na %{resolves_to} umjesto na %{host}. Provjerite vaše DNS postavke. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ne pokazuje nigdje. Može potrajati do 72 sata dok se vaše DNS promjene propagiraju svugdje. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Prijavi se Approve this translation

Change Password

Promjeni lozinku Approve this translation

completed

1 završeno Approve this translation

upgrade

nadogradnja Approve this translation

Loading

Učitavanje Approve this translation

Open

Otvori Approve this translation

Custom

Prilagođeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Imati svoj forum postava na vlastitu domenu (npr.: feedback.yourdomain.com). Čuva svoj brand iskustva i dodaje vrijednost SEO stavljanjem korisnički generiran sadržaj na Vašu domenu Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Korisnici mogu jednostavno prijelaz s Vaše web lokacije kako bi UserVoice bez registracije potrebno. To uvelike smanjuje barijeru za davanje povratne informacije. Vaši korisnici profili i avatari se mogu integrirati u UserVoice za više bešavne korisničko iskustvo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Svaki birač imaju 10 glasova (po forumu) potrošiti na ideje koje podržavaju. To tjera ljude da se usredotoče na svoje najboljih ideja što daje veću kvalitetu povratne informacije. Sa ovom opcijom možete postaviti broj glasova birača dobiva svaki na po forumu osnovi. Approve this translation