1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  477
 3. Reviewed
  466
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

od %{username} Approve this translation

started

1 pokrenuto Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

1 Ovaj e-mail je već potvrđen. Hvala! Approve this translation

Sign in

Prijavite se Approve this translation

anonymous

anoniman Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Ova stavka predstavlja zaštićenu UserVoice stranicu. Da biste mogli pristupiti zaštićenim stavkama molimo pretplatite se na %{url} Approve this translation

[password protected entry]

[stavka zaštićena šifrom] Approve this translation

I suggest you ...

Predlažem vam... Approve this translation

Terms of service

uvjetima korištenja Approve this translation

Status

Status Approve this translation

an anonymous user

anonimni korisnik Approve this translation

Description

Opis Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Povukli ste token za %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pretplatnička usluga ne uključuje aliase domena Approve this translation

Comment

Komentar Approve this translation

Settings

Postavke Approve this translation

Search

Traži Approve this translation

vote

glasujte Approve this translation

%{duration} ago

prije %{duration} Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ovaj forum je zatvoren. Glasanje više nije dozvoljeno. Approve this translation

planned

1 planirano Approve this translation

duplicate

1 duplicirano Approve this translation

Password confirmation

Potvrdite lozinku Approve this translation

other

1 ostalo Approve this translation

Avatar

Avatar Approve this translation

optional

opcinalno Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

1 E-mail s podacima za potvrdu je ponovno poslan. Approve this translation

Category

Kateorija Approve this translation

Email

Email Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 Žao nam je, nismo pronašli korisnički račun s e-mail adresom '%{email}'. Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

White Labeled

Bijela oznaka Approve this translation

Categories

Kategorije Approve this translation

Open ideas

Otvorene ideje Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Povratna informacija od korisnika za %{account_name} Approve this translation

under review

pod pregledom Approve this translation

Re-send email confirmation

Ponovno pošalji potvrdu Approve this translation

What happens if I run out?

1 Što će se dogoditi ako mi ponestane glasova? Approve this translation

declined

1 odbijeno Approve this translation

Comments

Komentari Approve this translation

%{num} comments

%{num} komentara Approve this translation

Domain Aliasing

Domenski Aliasing Approve this translation

Privacy Policy

Zaštita privatnosti Approve this translation

Feedback

Feedback Approve this translation

Your Name

Vaše ime Approve this translation

Remember me

Zapamti me Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Hvala što ste potvrdili Vašu e-mail adresu! Approve this translation

Enter your idea

Ovdje unesite svoju ideju Approve this translation