Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  53
 3. Reviewed
  22
 4. All
  75
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 75

Email

Email Approve this translation

Password

Zaporka Approve this translation

Remember me

Zapamti me Approve this translation

Change Password

Promjeni lozinku Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Nažalost, nismo mogli pronaći postojeći korisnički račun u svojoj bazi. Approve this translation

Required, but not displayed

Potrebno, ali neće se prikazivati Approve this translation

or, sign in with

ili se prijavi sa Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook je trenutno nedostupan. Pokušaj ponovo za nekoliko trenutaka. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Ako je označeno, zapamtit ćemo vašu sesiju 2 tjedna. Approve this translation

Sign in to your profile.

Prijavi se na vlastiti profil Approve this translation

I agree to the %{tos}

Slažem se sa %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Prijavljen kao %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

otkazali ste proces prijave. Approve this translation

Display name

Prikaži ime Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Žao nam je, nismo vas mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Vaša UserVoice poddomena Approve this translation

Enter your email address

Unesite svoju email adresu Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Oprostite, nismo vas mogli logirati. Approve this translation

Terms of Service

1 Uvjeti korištenja Approve this translation

Name

Ime Approve this translation

Your email address

Vaša email adresa Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Zahvaljujemo na prijavi, %{user} Approve this translation

Set Password

Postavi lozinku Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Potpisivanjem u slažete s Uvjetima korištenja Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš e-mail ne može biti anonimno, ako želite prijaviti putem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Morate osigurati valjanu adresu e-pošte preko Facebooka. Approve this translation

Enter the email address you used

Unesite e-mail adresu koju ste koristili Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Mi ćemo vam e-mail popis UserVoice stranicama koje imaju profile na. Approve this translation

Email me my sites

Pošaljite mi moje web stranice Approve this translation

Still having trouble?

Još uvijek ima problema? Approve this translation

Contact UserVoice support

Kontaktirajte UserVoice podršku Approve this translation

Your UserVoice site URL

Vaš UserVoice URL web-lokacije Approve this translation

Go to my account

Idi na moj račun Approve this translation

Forgot your site's address?

Zaboravili ste svoje lokacije adresu? Approve this translation

Okay

U redu Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikacija nije uspjela: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID usluga za provjeru autentičnosti %{provider} je trenutno nedostupan Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Vaša se lozinka ne može pojaviti na vašoj adresi e -pošte. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Vaša adresa e -pošte ne može se pojaviti u vašoj zaporci. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Vaše korisničko ime e -pošte ne može se pojaviti u vašoj zaporci. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Privremeno ste blokirali 30 minuta zbog previše neuspjelih pokušaja. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Samo se administratori mogu prijaviti putem ove metode. Prijavite se na drugi način. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ovaj %{provider} račun nije dobar, nema potvrđene adrese e-pošte. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Žao nam je zbog toga, nismo se mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

New Password

Nova lozinka Approve this translation

Create an account

Stvorite račun Approve this translation

Display name (optional)

Ime za prikaz (nije obavezno) Approve this translation

Hooray!

Ura! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ušli ste, pripremate svoju stranicu. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Pristup kolačićima potreban je da biste se prijavili. Ažurirajte postavke privatnosti kako biste omogućili praćenje više web lokacija ili pokušajte koristiti drugi preglednik. Approve this translation