General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  180
 3. Reviewed
  127
 4. All
  307
 5. Health
Displaying 251 - 300 of 307

Contributor

Suradnik Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Morate biti administrator povratne informacije da biste to pristupili! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum više ne postoji Approve this translation

Deleted User

Izbrisani korisnik Approve this translation

Required Consent

Potrebni pristanak Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Ste bili %{action}%{event} obavijesti. %{link:otkopčati} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Prihvaćam pohranu moje adrese e-pošte, naziva i IP adrese. Ove informacije i sve povratne informacije koje pružam mogu se koristiti za informiranje odluka o proizvodu i za obavještavanje o ažuriranjima proizvoda. (Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.) Approve this translation

New Password

Nova lozinka Approve this translation

New feedback

Nove povratne informacije Approve this translation

Please enter a valid email address.

Unesite valjanu adresu e-pošte. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Imate ideju? Podijeli! Approve this translation

Public status updates

Ažuriranja javnog statusa Approve this translation

New votes

Novi glasovi Approve this translation

Internal status updates

Interna ažuriranja statusa Approve this translation

New NPS®

Novi NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} glasač Approve this translation

%{num} voters

%{num} birači Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Šaljite privatne eksplozije e-poštom pretplatnicima na ideju Approve this translation

New idea merges

Nova ideja se spaja Approve this translation

New Idea

Nova ideja Approve this translation

Idea Status Update

Ažuriranje statusa ideje Approve this translation

Idea Votes Update

Ažuriranje ideje za glasove Approve this translation

Push Idea

Potaknite ideju Approve this translation

must be deleted for merged idea

mora se izbrisati zbog spajanja ideja Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Ovaj je forum zatvoren. Više nisu dopuštene ideje. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Upotrijebite trenutni widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)", aka nije vaš klasični widget). Otključava i NPS® Ratings značajke koje ovise o widgetu. Approve this translation

no status

nema statusa Approve this translation

is now %{status}

je sad %{status} Approve this translation

not routable

nije usmjerivo Approve this translation

Something went wrong!

Nešto je pošlo po zlu! Approve this translation

Display name (optional)

Ime za prikaz (nije obavezno) Approve this translation

Hooray!

Ura! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ušli ste, pripremate svoju stranicu. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Pristup kolačićima potreban je da biste se prijavili. Ažurirajte postavke privatnosti kako biste omogućili praćenje više web lokacija ili pokušajte koristiti drugi preglednik. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nemate potrebna dopuštenja za pristup ovom sadržaju. Approve this translation

Sign in required to continue

Za nastavak je potrebna prijava Approve this translation

Remember Me

Zapamti me Approve this translation

Please enter your password.

Molimo unesite svoju lozinku. Approve this translation

Create Password

Stvorite lozinku Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Lozinka treba imati najmanje 8 znakova Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Mora imati najmanje jedan mali i jedan velika slova Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potreban je barem jedan simbol ($,!, @, _, *Itd.) Approve this translation

Password must include one number or more

Lozinka mora sadržavati jedan ili više brojeva Approve this translation

Verify Email

Potvrditi email Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Prije poništavanja zaporke moramo provjeriti vašu e -poštu Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Prije stvaranja računa moramo provjeriti vašu e -poštu Approve this translation

First things first!

Prvo prvo! Approve this translation

Create Account

Stvorite račun Approve this translation

Let\'s create your account!

Kreirajmo vaš račun! Approve this translation

Please enter a valid password.

Molimo unesite valjanu lozinku. Approve this translation