1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  334
 3. Reviewed
  526
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 860

Private forums

Zasebni forumi Approve this translation

SSL encryption

SSL zaščita Approve this translation

Administrators

Administratorji Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

To je največje število administratorjev na vašem UserVoice forumu povratnih informacij in podpornem sistemu. Approve this translation

Continue reading

1 Nadaljuj branje Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je bila združena z drugo idejo Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je podvojena Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Vaše domen (alias %{host} ) Ne bo več deloval Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Imate več kot administratorje ta načrt omogoča. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Imate več forumov kot je ta načrt omogoča. Approve this translation

Helpdesk

2 Pomoč Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Povratne informacije za Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Enkraten vpis Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Strinjam se s %{1:pogoji uporabe} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 V tem forumu vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Prosimo izberite naslov vaše ideje. Approve this translation

The title is too long.

1 Naslov je predolg. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis je predolg. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Boste več mogli dodati skrbnikom preko SSO na tem novem načrtu Approve this translation

already has access

1 že ima dostop Approve this translation

You have run out of votes.

Zmanjkalo vam je glasov. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Biti morate admin za dostop do tega! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Biti morate lastnik računa za dostop! Approve this translation

Idea has been closed

1 Ideja je bila zaprta Approve this translation

Idea attachments

Priloge k ideji Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratorji in uporabniki (po želji) lahko dodajo datoteke k idejam. Approve this translation

%{time} ago

%{time} časa nazaj Approve this translation

No response

Ni odziva Approve this translation

No status

Ni statusa Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Omeji dostop do kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Ideja ne obstaja več Approve this translation

The comment text can't be blank.

Besedilo komentarja ne more biti prazno. Approve this translation

New Ticket Reply

Nov odgovor na zahtevku Approve this translation

New Suggestion

Nov predlog Approve this translation

New Comment

Nov komentar Approve this translation

New Kudo

Nov Kudo Approve this translation

New Forum

Nov forum Approve this translation

Suggestion Status Update

Posodobitev statusa ideje Approve this translation

This Forum has closed. No more suggestions are allowed.

Ta forum je zaprt. Novi predlogi niso dovoljeni. Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pomaga vašim uporabnikom obdržati urejen prostor. Moderacija skupnosti omogoča uporabnikom označiti neprimerne ali podvojene ideje, da nimate toliko skrbi. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Dodatne administratorji bodo zaklenjeni iz admin konzole. Approve this translation

open ideas

odprte ideje Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Končni uporabniki bodo izpasti dodatnih forumih. Approve this translation

View this user in Inspector

Ogled uporabnika v Inspectorju Approve this translation

All tickets

Vsi zahtevki Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Prejemate to sporočilo, ker ste naročeni na %{queue} Podpora Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Prejemate to sporočilo, ker ste se odločili, da bi dobili uradno vstopnic, dodeljenih za vas Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na prejemanje obvestil o nedodeljenih vprašanjih Approve this translation