1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  377
 3. Reviewed
  460
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 837

Customize voting

Prilagodi glasovanje Approve this translation

Domain aliasing

Domena aliasing Approve this translation

White labeled

Bela označen Approve this translation

Private forums

Zasebni forumi Approve this translation

SSL encryption

SSL zaščita Approve this translation

ideas

2 ideje Approve this translation

or

2 ali Approve this translation

Terms of Service

4 Pogoji uporabe Approve this translation

Administrators

Administratorji Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

To je največje število administratorjev na vašem UserVoice forumu povratnih informacij in podpornem sistemu. Approve this translation

Continue reading

1 Nadaljuj branje Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je bila združena z drugo idejo Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je podvojena Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Povratne informacije za Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Enkraten vpis Approve this translation

Your name

1 Vaše ime Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Strinjam se s %{1:pogoji uporabe} Approve this translation

Set a new password

1 Nastavi novo geslo Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 V tem forumu vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Prosimo izberite naslov vaše ideje. Approve this translation

The title is too long.

1 Naslov je predolg. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis je predolg. Approve this translation

already has access

1 že ima dostop Approve this translation

Set Password

Nastavi geslo Approve this translation

Custom Terms of Service

Pogoji uporabe po meri Approve this translation

You have run out of votes.

Zmanjkalo vam je glasov. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Strinjati se moraš s splošnimi pogoji. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Biti morate admin za dostop do tega! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Biti morate lastnik računa za dostop! Approve this translation

Contact support

1 Stik za podporo Approve this translation

Give feedback

Pošlji povratne informacije Approve this translation

New Ticket

Nov zahtevek za pomoč Approve this translation

Idea has been closed

1 Ideja je bila zaprta Approve this translation

Idea attachments

Priloge k ideji Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratorji in uporabniki (po želji) lahko dodajo datoteke k idejam. Approve this translation

%{time} ago

%{time} časa nazaj Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

view original idea

oglej si originalno idejo Approve this translation

Change access to kudos.

Omeji dostop do kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Ideja ne obstaja več Approve this translation

The comment text can't be blank.

Besedilo komentarja ne more biti prazno. Approve this translation

New Ticket Reply

Nov odgovor na zahtevku Approve this translation

New Comment

Nov komentar Approve this translation

New Kudo

Nov Kudo Approve this translation

New Article

Nov članek Approve this translation

New Forum

Nov forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pomaga vašim uporabnikom obdržati urejen prostor. Moderacija skupnosti omogoča uporabnikom označiti neprimerne ali podvojene ideje, da nimate toliko skrbi. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Prijavite se v UserVoice Approve this translation

View this user in Inspector

Ogled uporabnika v Inspectorju Approve this translation