Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  143
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 250

Please confirm your decision to close this ticket.

Patvirtinkite savo sprendimą uždaryti šį bilietą. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Patvirtinkite savo sprendimą ištrinti šį bilietą. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Patvirtinkite savo sprendimą pažymėti šį bilietą kaip šlamštą. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Patvirtinkite savo sprendimą paskelbti šį komentarą. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Patvirtinkite savo sprendimą patvirtinti šį komentarą. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Patvirtinkite savo sprendimą ištrinti šį komentarą. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Patvirtinkite savo sprendimą pažymėti šį komentarą kaip šlamštą. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Patvirtinkite savo sprendimą išlaikyti savo profilį. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Patvirtinkite savo sprendimą atsisakyti prenumeratos. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} pasiūlė Approve this translation

%{user} wrote

%{user} rašė Approve this translation

Contributor Console

Bendraautorių pultas Approve this translation

We're glad you're here

Džiaugiamės, kad esate čia Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Jei norite pateikti atsiliepimų, prisijunkite Approve this translation

Required consent not provided

Reikalingas sutikimas nepateiktas Approve this translation

Confirm your password

Patvirtinkite savo slaptažodį Approve this translation

Create your profile

Sukurkite savo profilį Approve this translation

Or sign up with email

Arba užsiregistruokite el Approve this translation

Username (optional)

Vartotojo vardas (neprivaloma) Approve this translation

Job Title (optional)

Darbo pavadinimas (neprivaloma) Approve this translation

Create Password

Sukurti slaptažodį Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Slaptažodį turi sudaryti mažiausiai 8 simboliai Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Jame turi būti bent viena mažoji ir viena didžioji raidė Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Reikia bent vieno simbolio ($,!, @, _, *Ir tt) Approve this translation

Password must include one number or more

Slaptažodį turi sudaryti vienas ar daugiau skaičių Approve this translation

Passwords do not match

Slaptažodžiai nesutampa Approve this translation

SIGN UP

REGISTRUOTIS Approve this translation

Or sign up with email:

Arba užsiregistruokite el. Approve this translation

Sign up with:

Užsiregistruokite su: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

Ši svetainė yra apribota. Prašome prisijungti. Approve this translation

Idea submission confirmation

Idėjos pateikimo patvirtinimas Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Šiuo metu negalime pateikti jūsų balo. Approve this translation

Add your feedback

Pridėkite atsiliepimą Approve this translation

Post feedback

Paskelbkite atsiliepimą Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

Atsiliepimai pateikiami kaip "%{email} "... Approve this translation

Not you?

Ne tu? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Šiuo metu atsiliepimų apie šią idėją nepriimame. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

Jūsų el. pašto nuorodos galiojimo laikas baigėsi. Norėdami atlikti šį veiksmą, turėsite prisijungti. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Turite sutikti su paslaugų teikimo sąlygomis. Approve this translation

Please enter some feedback.

Įveskite atsiliepimą. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Ačiū už nuomonę. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Apdorojant jūsų užklausą kilo problemų, pirmiausia pabandykite prisijungti arba susikurti paskyrą. Approve this translation

Your email link has expired.

Jūsų el. pašto nuorodos galiojimo laikas baigėsi. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Neįmanoma atšaukti pranešimų apie jus. Approve this translation

General notifications

Bendrieji pranešimai Approve this translation

Requests for feedback

Atsiliepimų prašymai Approve this translation

No existing idea results

Nėra esamos idėjos rezultatų Approve this translation

result found

rastas rezultatas Approve this translation

results found

rasti rezultatai Approve this translation

Skip to content

Pereiti prie turinio Approve this translation