Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  126
 3. Reviewed
  189
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 315

article

1 straipsnis Approve this translation

articles

1 straipsniai Approve this translation

All Articles

1 Visi straipsniai Approve this translation

%{topic}

1 %{topic} Approve this translation

%{1:votes}

1 %{1: kiekis} Approve this translation

%{1:votes}

1 %{1: kiekis} Approve this translation

vote left!

nepanaudotas balsas! Approve this translation

votes left!

balsai dar nepanaudoti! Approve this translation

%{current_forum_name}

1 %{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

1 %{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Visos idėjos Approve this translation

article

1 straipsnis Approve this translation

idea

1 idėja Approve this translation

This idea is %{name}

1 Ši idėja yra %{name} Approve this translation

updated %{date}

1 atnaujinta %{date} Approve this translation

Searching

1 Paieška Approve this translation

No results.

1 Rezultatų nėra. Approve this translation

Clear search results

1 Išvalyti paieškos rezultatus Approve this translation

idea

1 idėja Approve this translation

ideas

1 idėjos Approve this translation

Error! Try again.

1 Klaida! Bandykite dar kartą. Approve this translation

Saving

Saugojama Approve this translation

Saved

1 Išsaugota Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ši idėja buvo paversta į privačią žinutę Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} idea)

1 %{user} : %{filter} (%{num} idėja) Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} ideas)

%{user} : %{filter} (%{num} idėjos) Approve this translation

hide closed ideas

paslėpti uždarytas idėjas Approve this translation

show closed ideas

rodyti uždarytas idėjas Approve this translation

My feedback

Mano atsiliepimai Approve this translation

You need to sign in to see your feedback.

Jums reikia prisijungti, kad matytumėte savo atsiliepimus. Approve this translation

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

Įveskite savo idėją, ir mes paieškosime, ar kas nors jau pasiūlė ją. Approve this translation

We really appreciate your feedback!

1 Mes tikrai vertiname Jūsų atsiliepimus! Approve this translation

Change my password

Keisti mano slaptažodį Approve this translation

Passwords must match

1 Slaptažodžiai turi atitikti Approve this translation

Your password has been updated

1 Jūsų slaptažodis buvo atnaujintas Approve this translation

Sent!

1 Išsiųstas! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

1 Ši idėja laukia moderatoriaus patvirtinimo Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti Jūsų idėjos, nes Jūs nebeturite balsų. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Jūsų idėja yra tvarkoma, ir netrukus pasirodys. Approve this translation

Top

1 Į viršų Approve this translation

Create Your Profile

1 Sukurk savo profilį Approve this translation

Create your profile to gain access

Sukurk savo profilį norėdamas gauti prieigą Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Susikūrus savo profilį, mes nukreipsime jus į %{name} forumą. Approve this translation

Recently updated ideas

Vėliausiai atnaujintos idėjos Approve this translation

Existing idea results

Esamos idėjos rezultatai Approve this translation

Select the amount of votes for this idea

Pasirinkite kiekį balsų skirsite šiai idėjai Approve this translation

1 vote

1 1 balsas Approve this translation

2 votes

1 2 votes Approve this translation

3 votes

1 3 balsai Approve this translation

idea results

idėjos rezultatai Approve this translation