API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  3
 3. Reviewed
  12
 4. All
  15
 5. Health
Displaying all 15

You've revoked the token for %{application}

1 Jūs atšaukėte patvirtinimo raktą, %{application} Approve this translation

Deny

Neleisti Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Šiuo metu Facebook neveikia. Pabandykite vėliau. Approve this translation

Authorize Application

1 Autorizuoti aplikaciją Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

%{name} aplikacija norėtų turėti prieigą ir galėti atnaujinti Jūsų UserVoice duomenis. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Atsiprašome, negalime jūsų prijungti. Bandykite prisijungti dar kartą. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Jūsų elektroninio pašto adresas negali būti anonimiškas, jei norite prisijungti per Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Turite pateikti galiojantį elektroninio pašto adresą per Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

1 Leisti %{name} prieigą prie savo UserVoice profilio? Approve this translation

Allow access

1 Leisti naudotis Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikavimas nepavyko: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

1 OpenID autentifikavimo teikėjas %{provider} šiuo metu neveikia Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tik administratoriai gali prisijungti naudodamiesi šiuo metodu. Prašome prisijungti kitu būdu. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tai %{provider} paskyra nėra gerai, ji neturi patvirtinto el. pašto adreso. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Atsiprašome apie tai, mes negalėjome prisijungti. Prašome pabandyti dar kartą. Approve this translation