Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  157
 4. All
  264
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 264

started

1 pradėta Approve this translation

Search

2 Paieška Approve this translation

planned

1 suplanuota Approve this translation

duplicate

dublikatas Approve this translation

other

1 kita Approve this translation

Avatar

Avataras Approve this translation

Category

Kategorija Approve this translation

under review

peržiūrima Approve this translation

declined

atmesta Approve this translation

Privacy Policy

Privatumo taisyklės Approve this translation

Your Name

1 Jūsų vardas Approve this translation

completed

Baigta Approve this translation

responded

atsakė Approve this translation

Admin Console

Administravimas Approve this translation

No ideas found

1 Idėjų nėra Approve this translation

Sign out

1 Atsijungti Approve this translation

That idea has been deleted

1 Ši idėja ištrinta Approve this translation

Job Title

Pareigos Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Atsiprašome, bet Jūs neturite leidimo į šį forumą. Approve this translation

Add a comment

Komentuoti Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

1 ex: Bendrijos vadovas, generalinis direktorius Approve this translation

spam

šiukšlė Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Idėja buvo sujungta su kita idėja Approve this translation

Idea is a duplicate

Jau buvo tokia idėja Approve this translation

Create a password

1 Sukurti slaptažodį Approve this translation

Signed in as %{name}

Prisijungęs kaip %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} straipsnis Approve this translation

%{num} articles

%{num} straipsnių Approve this translation

Search results

Paieškos rezultatai Approve this translation

No articles found

Straipsnių nerasta Approve this translation

thinking

galvoju Approve this translation

Describe your idea

Aprašykite savo idėją Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Jums dar liko %{1:balsas}! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Kad idėjos būtų kuo kokybiškesnės, vartotojai gauna ribotą kiekį balsų. Po to, kai idėjos, už kurias balsavote, bus įgyvendintos, balsai bus Jums grąžinti. Approve this translation

%{user} commented

%{user} komentavo Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} straipsniai Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} skyrė %{num} balsų Approve this translation

%{user} shared this idea

%{user} pasidalino savo idėja Approve this translation

%{user} responded

%{user} atsakė Approve this translation

Show previous admin responses

Rodyti ankstesnius administratoriaus atsakymus Approve this translation

Post comment

Komentuoti Approve this translation

Submitting...

Siunčiama... Approve this translation

Admin &rarr;

Administruoti → Approve this translation

You're out of votes

Jūs nebeturite balsų Approve this translation

Voting has closed

Balsavimas uždarytas Approve this translation

Remove votes

Panaikinti balsus Approve this translation

New and returning users may sign in

Nauji ir grįžtantys vartotojai gali prisijungti Approve this translation

Status updates

Statuso pasikeitimai Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeigu matote %{image} šalia savo vardo, reiškia, kad arba Jūs neturite avataro iš Gravatar savo el. pašto adresui arba avataras neturi G reitingo. Gaukite avatarą nemokamai iš čia %{link}. Approve this translation

generic avatar

bendras avataras Approve this translation