Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  126
 3. Reviewed
  189
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 315

%{user} responded

%{user} atsakė Approve this translation

Show previous admin responses

Rodyti ankstesnius administratoriaus atsakymus Approve this translation

Post comment

Komentuoti Approve this translation

Submitting...

Siunčiama... Approve this translation

Admin →

Administruoti → Approve this translation

New and returning users may sign in

Nauji ir grįžtantys vartotojai gali prisijungti Approve this translation

Status updates

Statuso pasikeitimai Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeigu matote %{image} šalia savo vardo, reiškia, kad arba Jūs neturite avataro iš Gravatar savo el. pašto adresui arba avataras neturi G reitingo. Gaukite avatarą nemokamai iš čia %{link}. Approve this translation

generic avatar

bendras avataras Approve this translation

Profile

Profilis Approve this translation

edit name

redaguoti vardą Approve this translation

Your title

Jūsų vardas Approve this translation

edit title

keisti vardą Approve this translation

edit email

keisti el. pašto adresą Approve this translation

Delete my profile

Ištrinti mano paskyrą Approve this translation

Your profile has been deleted!

Jūsų paskyra ištrinta! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Laukia moderatoriaus patvirtinimo Approve this translation

edit language

keisti kalbą Approve this translation

Just Now

Ką tik Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Mums nepavyko priimti balso šiuo metu. Approve this translation

%{1: Hot} %{2: ideas}

%{1: Karštos} %{2: idėjos} Approve this translation

%{1: Top} %{2: ideas}

%{1: Populiariausios} %{2: idėjos} Approve this translation

%{1: New} %{2: ideas}

%{1: Naujausios} %{2:idėjos} Approve this translation

articles

1 straipsniai Approve this translation

View %{caption}

Žiūrėti %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Parsisiųsti %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti jūsų prašymo. Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

1 '%{title}' prijungta prie šios idėjos Approve this translation

Back to %{site}

Atgal į %{site} Approve this translation

Updated

1 Atnaujinta Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

Ši idėja yra %{status} - atnaujinta prieš %{date} Approve this translation

Choose a File

1 Pasirinkite failą Approve this translation

Remove Attachment

1 Pašalinti priedą Approve this translation

Closed ideas

Uždarytos idėjos Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Oi! Prašome užpildyti visus būtinus laukelius prieš tęsiant. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

1 Oi! Jūs bandote įkelti failą, kuris yra per didelis. Prašome pridėti mažesnį failą ir bandykite dar kartą. Approve this translation

Your profile is unprotected

Jūsų paskyra neapsaugota Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Serverio ryšio problemos! Bandykite dar kartą. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Jūs turite sutikti su sąlygomis, jeigu pageidaujate tęsti. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Jūs išnaudojote visus balsų ir negalėsite talpinti naujų idėjų, bet jūs vis tiek galite ieškoti ir komentuoti esamas idėjas. Approve this translation

There are two ways to get more votes:

1 Yra du būdai gauti daugiau balsų: Approve this translation

When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.

Kai administratorius uždaro idėją, už kurią jūs balsavote, jūs atgausite savo balsus, skirtus tai idėjai. Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Galite nuimti savo balsus nuo idėjos, kuri jums patinka. Approve this translation

Post a new idea

1 Rašyti naują idėją Approve this translation

Contact support

Susisiekite su mumis Approve this translation

Give feedback

1 Pateikite atsiliepimų Approve this translation

Hot

1 Karštas Approve this translation

New

1 Naujas Approve this translation

private

2 privatus Approve this translation

%{num}

1 %{num} Approve this translation