Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  36
 3. Reviewed
  37
 4. All
  73
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 73

Email

1 El. paštas Approve this translation

Password

Slaptažodis Approve this translation

Remember me

Prisiminti Approve this translation

Change Password

Keisti slaptažodį Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Atsiprašome, mes negalėjome surasti Jūsų paskyros. Approve this translation

Required, but not displayed

Reikalingas, bet nebus rodomas Approve this translation

or, sign in with

arba prisijungti, naudojant Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Šiuo metu Facebook neveikia. Pabandykite vėliau. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

1 Jeigu pažymėta, mes atsiminsime Jūsų sesiją dvi savaites. Approve this translation

Sign in to your profile.

1 Prisijunkite prie savo paskyros. Approve this translation

I agree to the %{tos}

1 Aš sutinku su %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

1 Prisijungęs kaip %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Jūs nutraukėte prisijungimo procesą. Approve this translation

Display name

Vardas, kuris bus rodomas Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Atsiprašome, negalime jūsų prijungti. Bandykite prisijungti dar kartą. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

1 Jūsų UserVoice subdomenas Approve this translation

Enter your email address

Įveskite savo el. pašto adresą Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Atsiprašome, negalėjome Jūsų prijungti. Approve this translation

Terms of Service

1 Paslaugos Approve this translation

Name

Vardas Approve this translation

Your email address

Jūsų el. pašto adresas Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Ačiū, %{user}, kad prisijungėte Approve this translation

Set Password

Nustatyti slaptažodį Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Prisijungdamas Jūs sutinkate su paslaugos naudojimo taisyklėmis Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Jūsų elektroninio pašto adresas negali būti anonimiškas, jei norite prisijungti per Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Turite pateikti galiojantį elektroninio pašto adresą per Facebook. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Prisijunkite prie savo UserVoice profilio Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Prisijungti prie jūsų UserVoice prieigos Approve this translation

Enter the email address you used

1 Įveskite savo elektroninio pašto adresą, kurį naudojote Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Mes atsiųsime jums sąrašą UserVoice svetainių, kuriose turite sukurtą profilį. Approve this translation

Email me my sites

1 Siųsti man mano svetaines Approve this translation

Still having trouble?

1 Vis dar kyla problemų? Approve this translation

Contact UserVoice support

Susisiekite su UserVoice pagalba Approve this translation

Your UserVoice site URL

1 Jūsų UserVoice svetainės URL Approve this translation

Go to my account

Eiti į mano prieigą Approve this translation

Forgot your site's address?

1 Pamiršote savo svetainės adresą? Approve this translation

Okay

Gerai Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikavimas nepavyko: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

1 OpenID autentifikavimo teikėjas %{provider} šiuo metu neveikia Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tik administratoriai gali prisijungti naudodamiesi šiuo metodu. Prašome prisijungti kitu būdu. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tai %{provider} paskyra nėra gerai, ji neturi patvirtinto el. pašto adreso. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Atsiprašome apie tai, mes negalėjome prisijungti. Prašome pabandyti dar kartą. Approve this translation

New Password

Naujas Slaptažodis Approve this translation

Create an account

Sukurti paskyrą Approve this translation

Display name (optional)

Rodomas vardas (nebūtina) Approve this translation

Hooray!

Hurra! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Jūs esate, rengiate savo puslapį. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Norint prisijungti, reikalinga prieiga prie slapukų. Atnaujinkite savo privatumo nustatymus, kad įgalintumėte stebėjimą keliose svetainėse, arba pabandykite naudoti kitą naršyklę. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Jūs neturite reikiamų leidimų pasiekti šį turinį. Approve this translation

Sign in required to continue

Norint tęsti, reikia prisijungti Approve this translation