1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  285
 3. Reviewed
  548
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 833

You've revoked the token for %{application}

1 Jūs atšaukėte patvirtinimo raktą, %{application} Approve this translation

Deny

Neleisti Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Šiuo metu Facebook neveikia. Pabandykite vėliau. Approve this translation

Authorize Application

1 Autorizuoti aplikaciją Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

%{name} aplikacija norėtų turėti prieigą ir galėti atnaujinti Jūsų UserVoice duomenis. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Atsiprašome, negalime jūsų prijungti. Bandykite prisijungti dar kartą. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Jūsų elektroninio pašto adresas negali būti anonimiškas, jei norite prisijungti per Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Turite pateikti galiojantį elektroninio pašto adresą per Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

1 Leisti %{name} prieigą prie savo UserVoice profilio? Approve this translation

Allow access

1 Leisti naudotis Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikavimas nepavyko: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

1 OpenID autentifikavimo teikėjas %{provider} šiuo metu neveikia Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tik administratoriai gali prisijungti naudodamiesi šiuo metodu. Prašome prisijungti kitu būdu. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tai %{provider} paskyra nėra gerai, ji neturi patvirtinto el. pašto adreso. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Atsiprašome apie tai, mes negalėjome prisijungti. Prašome pabandyti dar kartą. Approve this translation

started

1 pradėta Approve this translation

Sign in

1 Prisijungti Approve this translation

I suggest you ...

Rekomenduojame Approve this translation

Terms of service

3 Paslaugų teikimo sąlygos Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 į planą nėra įtraukta domeno vardo paslauga Approve this translation

Cancel

1 Atšaukti Approve this translation

Confirm Password

Patvirtinti slaptažodį Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepriklauso subdomenui Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Šis forumas uždarytas. Balsuoti jame nebegalima. Approve this translation

planned

1 suplanuota Approve this translation

duplicate

dublikatas Approve this translation

Password confirmation

1 Slaptažodžio patvirtinimas Approve this translation

other

1 kita Approve this translation

Admin

1 Administratorius Approve this translation

Activity

1 Veikla Approve this translation

Forums

Forumai Approve this translation

Categories

Kategorijos Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Klientų atsiliepimai %{account_name} Approve this translation

under review

peržiūrima Approve this translation

declined

atmesta Approve this translation

Password

Slaptažodis Approve this translation

Remember me

Prisiminti Approve this translation

Enter your idea

Įveskite savo idėją Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

nukreipia į '%{resolves_to}' , vietoj '%{host}'. Pasitikrinkite savo DNS nustatymus. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nenukreipia. DNS pasikeitimų išsaugojimas gali užtrukti iki 72 valandų. %{link} Approve this translation

Sign up

2 Registruotis Approve this translation

Change Password

Keisti slaptažodį Approve this translation

completed

Baigta Approve this translation

upgrade

patobulinti Approve this translation

Loading

Pakrovimas Approve this translation

Open

Atidaryti Approve this translation

Custom

Nuosavas Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Įdiekite forumo funkciją savo svetainėje (pvz.: feedback.yourdomain.com). Išsaugo jūsų prekinio ženklo patirtį ir praturtina paieškos sistemos optimizavimą, išsaugant vartotojo sukurtą turinį jūsų domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation