1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  272
 3. Reviewed
  600
 4. All
  872
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 872

You've revoked the token for %{application}

1 Jūs atšaukėte patvirtinimo raktą, %{application} Approve this translation

Deny

Neleisti Approve this translation

Success!

1 Sėkmės! Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Šiuo metu Facebook neveikia. Pabandykite vėliau. Approve this translation

Authorize Application

1 Autorizuoti aplikaciją Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

%{name} aplikacija norėtų turėti prieigą ir galėti atnaujinti Jūsų UserVoice duomenis. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Atsiprašome, negalime jūsų prijungti. Bandykite prisijungti dar kartą. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Jūsų elektroninio pašto adresas negali būti anonimiškas, jei norite prisijungti per Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Turite pateikti galiojantį elektroninio pašto adresą per Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

1 Leisti %{name} prieigą prie savo UserVoice profilio? Approve this translation

Allow access

1 Leisti naudotis Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Prisijunkite prie savo UserVoice profilio Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Prisijungti prie jūsų UserVoice prieigos Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentifikavimas nepavyko: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

1 OpenID autentifikavimo teikėjas %{provider} šiuo metu neveikia Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Jūs esate prisijungę prie šoninės juostos dalyvio. Galite uždaryti šį langą ir grįžti į šoninę juostą. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tik administratoriai gali prisijungti naudodamiesi šiuo metodu. Prašome prisijungti kitu būdu. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tai %{provider} paskyra nėra gerai, ji neturi patvirtinto el. pašto adreso. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Atsiprašome apie tai, mes negalėjome prisijungti. Prašome pabandyti dar kartą. Approve this translation

[password protected entry]

[reikalingas slaptažodis] Approve this translation

an anonymous user

2 anoniminis vartotojas Approve this translation

updated

atnaujinta Approve this translation

is now %{status}

dabar %{status} Approve this translation

started

1 pradėta Approve this translation

Sign in

1 Prisijungti Approve this translation

I suggest you ...

Rekomenduojame Approve this translation

Terms of service

3 Paslaugų teikimo sąlygos Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 į planą nėra įtraukta domeno vardo paslauga Approve this translation

Deleted

1 Ištrinta Approve this translation

Spam

1 Šlamštas Approve this translation

Cancel

1 Atšaukti Approve this translation

Confirm Password

Patvirtinti slaptažodį Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepriklauso subdomenui Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Šis forumas uždarytas. Balsuoti jame nebegalima. Approve this translation

planned

1 suplanuota Approve this translation

duplicate

dublikatas Approve this translation

Password confirmation

1 Slaptažodžio patvirtinimas Approve this translation

other

1 kita Approve this translation

Activity

1 Veikla Approve this translation

White Labeled

Balta etikete Approve this translation

Forums

Forumai Approve this translation

Categories

Kategorijos Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Klientų atsiliepimai %{account_name} Approve this translation

under review

peržiūrima Approve this translation

declined

atmesta Approve this translation

Domain Aliasing

Domeno užvadinimas Approve this translation

Feedback

Atsiliepimai Approve this translation

Password

Slaptažodis Approve this translation

Remember me

Prisiminti Approve this translation

Enter your idea

Įveskite savo idėją Approve this translation