Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  102
 3. Reviewed
  140
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 242

started

1 spustený Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

4 Tento email už bol overený. Ďakujeme! Approve this translation

Sign in

1 Prihlásenie Approve this translation

Search

1 Hľadať Approve this translation

Cancel

1 Zrušiť Approve this translation

planned

1 plánovaný Approve this translation

duplicate

1 duplikát Approve this translation

other

1 iné Approve this translation

Avatar

1 Avatar Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

5 Potvrdzovací e-mail bol odoslaný. Approve this translation

Category

1 Kategória Approve this translation

Categories

2 Kategórie Approve this translation

under review

schvaľuje sa Approve this translation

declined

1 zamietnutý Approve this translation

Privacy Policy

1 Ustanovenia súkromia Approve this translation

Your Name

1 Vaše meno Approve this translation

Password

1 Heslo Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Ďakujeme za potvrdenie Vašej emailovej adresy! Approve this translation

Sign up

2 Zaregistrujte sa Approve this translation

You have already confirmed this email.

3 Tento email ste už potvrdili. Approve this translation

completed

1 dokončený Approve this translation

responded

1 odpovedal Approve this translation

Admin Console

1 Admin konzola Approve this translation

Forgot password?

Zabudli ste heslo? Approve this translation

Continue

Pokračovať Approve this translation

Sign out

Odhlásiť sa Approve this translation

That idea has been deleted

3 Nápad bol zmazaný. Approve this translation

Job Title

Názov práce Approve this translation

Flagged

označený vlajkou Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Ľutujeme, pre toto fórum nemáte prístup. Approve this translation

Add a comment

Pridaj komentár Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

napr: Komunitný Manažér, Generálny riaditeľ Approve this translation

spam

spam Approve this translation

ideas

nápady Approve this translation

Terms of Service

1 Podmienky používania Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Nápad sa spojil s iným nápadom Approve this translation

Idea is a duplicate

Nápad je duplikát Approve this translation

Your email address

Tvoja e-mailová adresa Approve this translation

Your name

Vaše meno Approve this translation

Signed in as %{name}

Prihlásený ako %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} článok Approve this translation

%{num} articles

%{num} článkov Approve this translation

thinking

premýšľanie Approve this translation

Describe your idea

Opíš svoj nápad Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Ešte Vám zostáva %{1:votes}! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

S cieľom zlepšiť celkovú kvalitu nápadov užívatelia dostanú obmedzený počet hlasov. Keď sa nápady, za ktoré hlasujete uzatvoria, hlasy sa Vám vrátia. Approve this translation

%{user} commented

%{user} komentoval Approve this translation

Flag as inappropriate

Označiť vjajkou ako nevhodné Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} články Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} dajte tomuto %{num} hlasy Approve this translation