1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  388
 3. Reviewed
  492
 4. All
  880
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 880

by %{username}

1 od %{username} Approve this translation

started

1 spustený Approve this translation

anonymous

1 anonymný Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Tento zápis je pre chránenú stránku UserVoice. Na prezeranie zápisov sa prosím zaregistrujte do %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

1 [heslom chránený vstup] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhujem Vám... Approve this translation

Terms of service

1 Pravidlá používania služby Approve this translation

an anonymous user

2 anonymný užívateľ Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

3 Zrušili ste token pre %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 prihlasovací plán neobsahuje doménový aliasing Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepatrí do subdomény. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Toto fórum bolo zatvorené. Hlasovanie už nie je povolené. Approve this translation

planned

1 plánovaný Approve this translation

duplicate

1 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrdenie hesla Approve this translation

other

1 iné Approve this translation

Avatar

1 Avatar Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

3 Ľutujeme, nenašli sme žiadne kontá pre '%{email}'. Approve this translation

Activity

2 Činnosť Approve this translation

Categories

2 Kategórie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Spätná väzba pre %{account_name} Approve this translation

under review

schvaľuje sa Approve this translation

What happens if I run out?

1 Čo sa stane, keď mi dôjdu hlasy? Approve this translation

declined

1 zamietnutý Approve this translation

Privacy Policy

1 Ustanovenia súkromia Approve this translation

Feedback

1 Spätná väzba Approve this translation

Your Name

1 Vaše meno Approve this translation

Remember me

1 Zapamätaj si ma Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Ďakujeme za potvrdenie Vašej emailovej adresy! Approve this translation

Enter your idea

1 Zadajte váš nápad Approve this translation

Share

Zdieľajte Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

rieši sa '%{resolves_to}' namiesto '%{host}'. Skontrolujte si Vaše nastavenia DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nerieši sa. Môže trvať až 72 hodín, než sa Vaše zmeny DNS rozšíria. %{link} Approve this translation

Sign up

2 Zaregistrujte sa Approve this translation

You have already confirmed this email.

3 Tento email ste už potvrdili. Approve this translation

completed

1 dokončený Approve this translation

Visit our notifications forum

2 Navštívte naše notifikačné fórum Approve this translation

Too much email?

2 Priveľa e-mailov? Approve this translation

How can we improve this email?

2 Ako môžeme vylepšiť tento e-mail? Approve this translation

responded

1 odpovedal Approve this translation

New suggestion

1 Nový návrh Approve this translation

New note

1 Nová poznámka Approve this translation

Edit your email notifications

2 Editujte Vaše e-mailové notifikácie Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

2 Označené vlajočkou %{n} užívateľom (užívateľmi) Approve this translation

Site

Miesto Approve this translation

General Settings

2 Všeobecné nastavenia Approve this translation

Site Design

1 Vzhľad stránky Approve this translation

Admins & Moderators

1 Administrátori a moderátori Approve this translation

Ideas

nápady Approve this translation

API

1 API Approve this translation