1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  409
 3. Reviewed
  534
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

1 od %{username} Approve this translation

started

1 spustený Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

4 Tento email už bol overený. Ďakujeme! Approve this translation

Sign in

1 Prihlásenie Approve this translation

anonymous

1 anonymný Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Tento zápis je pre chránenú stránku UserVoice. Na prezeranie zápisov sa prosím zaregistrujte do %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

1 [heslom chránený vstup] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhujem Vám... Approve this translation

Terms of service

1 Pravidlá používania služby Approve this translation

Status

1 Stav Approve this translation

an anonymous user

2 anonymný užívateľ Approve this translation

Description

1 Popis Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

3 Zrušili ste token pre %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 prihlasovací plán neobsahuje doménový aliasing Approve this translation

Comment

1 Komentár Approve this translation

Settings

1 Nastavenia Approve this translation

Search

1 Hľadať Approve this translation

vote

1 hlasovať Approve this translation

%{duration} ago

1 pred %{duration} Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepatrí do subdomény. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Toto fórum bolo zatvorené. Hlasovanie už nie je povolené. Approve this translation

planned

1 plánovaný Approve this translation

duplicate

1 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrdenie hesla Approve this translation

other

1 iné Approve this translation

Avatar

1 Avatar Approve this translation

optional

1 nepovinné Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

5 Potvrdzovací e-mail bol odoslaný. Approve this translation

Category

1 Kategória Approve this translation

Email

1 E-mail Approve this translation

Admin

1 Administrátor Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

3 Ľutujeme, nenašli sme žiadne kontá pre '%{email}'. Approve this translation

Activity

2 Činnosť Approve this translation

White Labeled

Biele Označenie Approve this translation

Categories

2 Kategórie Approve this translation

Open ideas

2 Otvorené nápady Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Spätná väzba pre %{account_name} Approve this translation

under review

schvaľuje sa Approve this translation

Re-send email confirmation

1 Opätovne zašlite e-mailové potvrdenie Approve this translation

What happens if I run out?

1 Čo sa stane, keď mi dôjdu hlasy? Approve this translation

declined

1 zamietnutý Approve this translation

Comments

1 Komentáre Approve this translation

%{num} comments

%{num} komentárov Approve this translation

Domain Aliasing

1 Alias domény Approve this translation

Privacy Policy

1 Ustanovenia súkromia Approve this translation

Feedback

1 Spätná väzba Approve this translation

Your Name

1 Vaše meno Approve this translation

Remember me

1 Zapamätaj si ma Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Ďakujeme za potvrdenie Vašej emailovej adresy! Approve this translation

Enter your idea

1 Zadajte váš nápad Approve this translation