1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  453
 3. Reviewed
  382
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

3 Zrušili ste token pre %{application} Approve this translation

Deny

1 Zamietnuť Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Facebook sa zdá byť momentálne nedostupný. Skúste prosím znova o chvíľu. Approve this translation

Authorize Application

Autorizujte aplikáciu Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikácia %{name} by chcela schopnosť access and update your data na UserVoice Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Ospravedlňujeme sa, prihlásenie bolo neúspešné. Skúste prosím zopakovať prihlásenie. Approve this translation

Signed in as %{name}

Prihlásený ako %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Váš e-mail nemôže byť anonymný, ak sa chcete prihlásiť cez Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Musíte zadať platnú e-mailovú adresu cez Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Chcete poovoliť používateľovi %{name} prístup k vášmu UserVoice profilu? Approve this translation

Allow access

1 Povoliť prístup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Overovanie OpenID zlyhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID poskytovateľa autentizácie pre %{provider} je v súčasnej dobe k dispozícii Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Iba správcovia sa môžu pomocou tejto metódy prihlásiť. Prihláste sa iným spôsobom. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

toto %{provider} účet nie je dobrý, nemá overenú e-mailovú adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Ospravedlňujeme sa za to, že sa vás nemôžeme prihlásiť. Skúste to znova. Approve this translation

started

1 spustený Approve this translation

Sign in

1 Prihlásenie Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhujem Vám... Approve this translation

Terms of service

1 Pravidlá používania služby Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 prihlasovací plán neobsahuje doménový aliasing Approve this translation

Cancel

1 Zrušiť Approve this translation

Confirm Password

Potvrďte heslo Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepatrí do subdomény. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Toto fórum bolo zatvorené. Hlasovanie už nie je povolené. Approve this translation

planned

1 plánovaný Approve this translation

duplicate

1 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrdenie hesla Approve this translation

other

1 iné Approve this translation

Admin

1 Administrátor Approve this translation

Activity

2 Činnosť Approve this translation

Forums

1 Fóra Approve this translation

Categories

2 Kategórie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Spätná väzba pre %{account_name} Approve this translation

under review

schvaľuje sa Approve this translation

declined

1 zamietnutý Approve this translation

Password

1 Heslo Approve this translation

Remember me

1 Zapamätaj si ma Approve this translation

Enter your idea

1 Zadajte váš nápad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

rieši sa '%{resolves_to}' namiesto '%{host}'. Skontrolujte si Vaše nastavenia DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nerieši sa. Môže trvať až 72 hodín, než sa Vaše zmeny DNS rozšíria. %{link} Approve this translation

Sign up

2 Zaregistrujte sa Approve this translation

Change Password

Zmeniť heslo Approve this translation

completed

1 dokončený Approve this translation

upgrade

2 upgradovať Approve this translation

Loading

1 Načítavanie Approve this translation

Open

2 Otvoriť Approve this translation

Custom

1 Vlastné Approve this translation

Closed

1 Zatvorené Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Vyjadrite svoj fórum nastavenie na vlastnej doméne (napr.: feedback.yourdomain.com). Zachová si skúsenosti so značkou a priniesť pridanú hodnotu tým, že SEO užívateľa generovaný obsah na vašej doméne Approve this translation