Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  22
 3. Reviewed
  67
 4. All
  89
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 89

started

1 spustený Approve this translation

Sign in

1 Prihlásenie Approve this translation

Cancel

1 Zrušiť Approve this translation

planned

1 plánovaný Approve this translation

duplicate

1 duplikát Approve this translation

other

1 iné Approve this translation

under review

schvaľuje sa Approve this translation

declined

1 zamietnutý Approve this translation

Password

1 Heslo Approve this translation

Sign up

2 Zaregistrujte sa Approve this translation

completed

1 dokončený Approve this translation

Forgot password?

Zabudli ste heslo? Approve this translation

Continue

Pokračovať Approve this translation

Sign out

Odhlásiť sa Approve this translation

Send message

Poslať správu Approve this translation

Message subject

Predmet správy Approve this translation

spam

spam Approve this translation

or

1 alebo Approve this translation

Terms of Service

1 Podmienky používania Approve this translation

Your email address

Tvoja e-mailová adresa Approve this translation

Your name

Vaše meno Approve this translation

Signed in as %{name}

Prihlásený ako %{name} Approve this translation

Post idea

Poslať nápad Approve this translation

browse articles

prehliadať články Approve this translation

browse ideas

prehladávať nápady Approve this translation

How can we help you today?

Ako Vám môžeme dnes pomôcť? Approve this translation

Sending

Posielanie Approve this translation

Your message has been received.

Vaša správa bola doručená. Approve this translation

Submitting

Odosielanie Approve this translation

Your idea has been received.

Váš nápad bol doručený. Approve this translation

Visit %{link}

Navštíviť %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Už nemáte hlasy! Approve this translation

We'll email you!

Pošleme Vám e-mail! Approve this translation

open in new window

otvoriť v novom okne Approve this translation

Hide

skryť Approve this translation

%{num} related idea

%{num} podobný nápad Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} podobných nápadov Approve this translation

Matches for '%{query}'

Súhlas pre '%{query}' Approve this translation

searching

hľadanie Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Nemohli sme momentálne odoslať Váš hlas. Approve this translation

No articles or ideas available

Žiadne disponibilné články resp. nápady Approve this translation

No articles available

Žiadne disponibilné články Approve this translation

No ideas available

Žiadne disponibilné nápady Approve this translation

Send another message

Poslať ďalšiu správu Approve this translation

Idea is closed

Nápad je ukončený Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Ospravedlňujeme sa, Vašu požiadavku sa nepodarilo odoslať. Approve this translation

Choose a File

1 Vyberte súbor Approve this translation

Remove

1 Odstrániť Approve this translation

Remove Attachment

1 Odobrať prílohu Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Ups! Vyplňte, prosím, všetky povinné položky a pokračujte. Approve this translation