Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  45
 3. Reviewed
  40
 4. All
  85
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 85

Back

Späť Approve this translation

Processing

Spracovanie Approve this translation

Edit idea

Upraviť nápad Approve this translation

Invalid email address!

Neplatná e-mailová adresa! Approve this translation

Whoops

1 Jejda Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Aká je pravdepodobnosť, že by si %{site_name} odporučil priateľovi alebo kolegovi? Approve this translation

Great stuff!

Výborný nápad! Approve this translation

Nevermind

Nikdy viac Approve this translation

Send us a message

Pošli nám správu Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Stále si praješ napísať nápad alebo poslať nám správu? Approve this translation

Post an Idea

Pošli nápad Approve this translation

Please enter a valid email address

Zadajte platnú e-mailovú adresu Approve this translation

Idea title

Názov nápadu Approve this translation

Please enter a title

Zadajte prosím názov Approve this translation

Select a category

Vyberte kategóriu Approve this translation

So we can update you!

Tak ťa budeme môcť informovať! Approve this translation

This field is required

Toto pole je povinné Approve this translation

Select one

Vyberte jednu Approve this translation

No thanks

Nie, vďaka Approve this translation

Enter your feedback

Zadajte svoj názor Approve this translation

Why did you pick that score?

Prečo ste si vybrali toto skóre? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Myslíte si napriek tomu chcete nám poslať odkaz? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Myslíte si napriek tomu chcete podať nápad? Approve this translation

Additional details

Ďalšie informácie Approve this translation

Sending message

Odoslanie e-mailu Approve this translation

Give feedback or ask for help

Pridaj svoj názor alebo požiadaj o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

Sú niektoré z nich užitočné? Approve this translation

Skip and send message

Preskočiť a poslať správu Approve this translation

Skip and post idea

Preskočiť a poslať nápad Approve this translation

Edit message

Upraviť správu Approve this translation

Message sent!

Správa bola odoslaná! Approve this translation

Can we ask a favor?

Môžeme požiadať o láskavosť? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Veľmi by sme ocenili, keby ste váš komentár tiež tweetli Approve this translation

Not likely

Nepravdepodobné Approve this translation

Very likely

Veľmi pravdepodobné Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Ty %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty a ešte jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty a %{count} ďalších ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Tvoja spätná väzba bola odoslaná do nášho %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Tvoja spätná väzba bola odoslaná do nášho %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Ty %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty a ešte jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty a %{count} ďalších ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation