API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  6
 3. Reviewed
  10
 4. All
  16
 5. Health
Displaying all 16

You've revoked the token for %{application}

3 Zrušili ste token pre %{application} Approve this translation

Deny

1 Zamietnuť Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Facebook sa zdá byť momentálne nedostupný. Skúste prosím znova o chvíľu. Approve this translation

Authorize Application

Autorizujte aplikáciu Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikácia %{name} by chcela schopnosť access and update your data na UserVoice Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Ospravedlňujeme sa, prihlásenie bolo neúspešné. Skúste prosím zopakovať prihlásenie. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Váš e-mail nemôže byť anonymný, ak sa chcete prihlásiť cez Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Musíte zadať platnú e-mailovú adresu cez Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Chcete poovoliť používateľovi %{name} prístup k vášmu UserVoice profilu? Approve this translation

Allow access

1 Povoliť prístup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Overovanie OpenID zlyhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID poskytovateľa autentizácie pre %{provider} je v súčasnej dobe k dispozícii Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Teraz ste prihlásení do bočného panelu prispievateľa. Toto okno môžete zatvoriť a vrátiť sa do bočného panela. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Iba správcovia sa môžu pomocou tejto metódy prihlásiť. Prihláste sa iným spôsobom. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

toto %{provider} účet nie je dobrý, nemá overenú e-mailovú adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Ospravedlňujeme sa za to, že sa vás nemôžeme prihlásiť. Skúste to znova. Approve this translation