Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  96
 3. Reviewed
  158
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 254

Please confirm your decision to approve this idea.

Kinnitage oma otsus selle idee heaks kiita. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Kinnitage oma otsus märkida see idee rämpspostiks. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Kinnitage oma otsus see pilet sulgeda. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Kinnitage oma otsus see pilet kustutada. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Kinnitage oma otsus märkida see pilet rämpspostiks. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Kinnitage oma otsus selle kommentaari avaldamise kohta. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Kinnitage oma otsus selle kommentaari kinnitamiseks. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Kinnitage oma otsus see kommentaar kustutada. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Kinnitage oma otsus märkida see kommentaar rämpspostiks. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Kinnitage oma profiili hoidmise otsust. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Kinnitage oma otsust tellimusest loobuda. Approve this translation

%{user} suggested

1 %{user} soovitas Approve this translation

%{user} wrote

1 %{user} kirjutas Approve this translation

Contributor Console

Kaasautori konsool Approve this translation

We're glad you're here

Meil on hea meel, et olete siin Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Tagasiside saamiseks logige sisse Approve this translation

Required consent not provided

Vajalikku nõusolekut ei antud Approve this translation

Confirm your password

Kinnita oma salasõna Approve this translation

Create your profile

Looge oma profiil Approve this translation

Or sign up with email

Või registreeruge meili teel Approve this translation

Username (optional)

Kasutajanimi (valikuline) Approve this translation

Job Title (optional)

Ametinimetus (valikuline) Approve this translation

Create Password

Loo salasõna Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Sellel peab olema vähemalt üks väike ja üks suur täht Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

See vajab vähemalt ühte sümbolit ($,!, @, _, *Jne) Approve this translation

Password must include one number or more

Parool peab sisaldama ühte või enamat numbrit Approve this translation

Passwords do not match

Paroolid ei kattu Approve this translation

SIGN UP

REGISTREERI Approve this translation

Or sign up with email:

Või registreeruge e -posti teel: Approve this translation

Sign up with:

Registreeruge: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

See sait on piiratud. Palun logi sisse. Approve this translation

Idea submission confirmation

Idee esitamise kinnitus Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Me ei saanud teie skoori praegu esitada. Approve this translation

Add your feedback

Lisage oma tagasiside Approve this translation

Post feedback

Postitage tagasisidet Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

Tagasiside esitamine kui "%{email} "... Approve this translation

Not you?

Mitte sina? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Praegu me selle idee kohta tagasisidet vastu ei võta. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

Teie e-posti link on aegunud, selle toimingu tegemiseks peate sisse logima. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Peate nõustuma teenusetingimustega. Approve this translation

Please enter some feedback.

Sisestage tagasisidet. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Aitäh tagasiside eest. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Meil oli probleeme teie taotluse töötlemisega, proovige esmalt sisse logida või konto luua. Approve this translation

Your email link has expired.

Teie meililink on aegunud. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Teid ei saa teavitustööst loobuda. Approve this translation

General notifications

Üldised teated Approve this translation

Requests for feedback

Tagasiside taotlused Approve this translation

No existing idea results

Olemasolevate ideede tulemusi pole Approve this translation

result found

tulemus leitud Approve this translation