Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  110
 3. Reviewed
  132
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 110

Change my password

Muuda oma parool Approve this translation

Passwords must match

Paroolid peavad sobima Approve this translation

Your password has been updated

Teie parool on uuendatud Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Minge vaadake oma postkasti ja klõpsa linki kinnituse meilile. %{resend} Approve this translation

Sent!

Saadetud! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

See idee ootab moderaatori heakskiitu Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vabandame, me ei saanud esitada oma mõte, sest sa oled out of häält. Approve this translation

Create Your Profile

Loo oma profiil Approve this translation

Create your profile to gain access

Loo oma profiil pääseda Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Kui olete loonud oma profiili me edastab teile %{name} foorum. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Kui sul on juba profiil kliki %{1:siia,} et logida sisse Approve this translation

Recently updated ideas

Hiljuti uuendatud ideid Approve this translation

Existing idea results

Olemasolevad idee tulemusi Approve this translation

Feedback forums

Tagasiside foorumid Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Tagasiside ja teadmiste baasi Approve this translation

No results found

Tulemusi ei leitud Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Oled kustutada oma kasutaja profiili. Seda ei saa tagasi võtta! Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Loo parooliga kaitsta oma profiilis. Approve this translation

More ideas

Rohkem ideid Approve this translation

View all ideas in

Vaata kõiki ideid Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Vaata kõiki ideid %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Vaata kõiki artikleid %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Kustuta kommentaar %{name} edasi %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentaarid eest %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Ideed sarnane %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin lehele %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Vaata kõiki artikleid %{title} Approve this translation

View all articles

Vaata kõiki artikleid Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Määra parool - me lihtsalt vaja teil kinnitada oma e-posti esimene. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Kasutaja e-posti aadressi %{email} juba olemas. Palun logi sisse Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Sinu e-posti aadress ei ole juurdepääsu selles foorumis. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Vaata kõiki ideid kategooria %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Küpsised on keelatud. Juurdepääs tagasisidet foorum otse %{forum_link} või võimaldavad küpsised brauseri seadeid ja värskendage seda lehekülge. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

No e-posti aadress määratletud. Palun proovige uuesti. Approve this translation

New comments

Uued kommentaarid Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Need on kasutustingimused UserVoice'i, teenus, et võimu seda toetust portaal, mitte %{name} ise. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma idee? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kuna teised inimesed toetavad seda mõtet, siis ei saa seda kustutada. Kuid võite kaotada ennast selle idee ja see on seotud "Anonymous" Oled sa kindel, et tahad eemaldada ennast sellest idee? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Liitumisel nõustud meie %{link} . Approve this translation

terms of service

Teenuse Tingimused Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} inimene tahab seda Approve this translation

%{num} people want this

%{num} inimesed tahavad seda Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Toetan " %{title} "- Mis sa arvad? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} toetab seda ideed Approve this translation

%{user} supported this

%{user} toetas seda Approve this translation

Voted!

Hääletati! Approve this translation