Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  65
 3. Reviewed
  171
 4. All
  236
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 236

By signing up you agree to our %{link}.

1 Liitumisel nõustud meie %{link} . Approve this translation

terms of service

teenusetingimustega Approve this translation

%{num} person wants this

1 %{num} inimene tahab seda Approve this translation

%{num} people want this

%{num} inimest tahavad seda Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Toetan " %{title} "- Mis sa arvad? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} toetavad seda ideed Approve this translation

%{user} supported this

%{user} toetas seda Approve this translation

Voted!

Hääletatud! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Saadame teile selle ettepaneku kohta ka uuendudi Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Otsite rohkem artikleid? Vaata teemasid külgribalt. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Rohkem infot vastuseks %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Sisesta praegune parool Approve this translation

Enter your current password

Sisesta oma praegune parool Approve this translation

Your password has been reset

Teie parool on lähtestatud Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Saatsime teile just e-kirja %{email}. Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Parooli loomiseks klikkige lingil, seejärel tulge siia tagasi ja logige sisse. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Ära muretse, uue parooli saad luua sellelt lingilt: Approve this translation

Comments are closed

1 Kommentaarid on suletud Approve this translation

Email notifications for customer feedback

1 Kliendi tagasiside saatmine e-posti teel Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Oleme teinud muudatusi oma turvalisuse suurendamiseks ja parooli lähtestamiseks. Approve this translation

Export my data

Ekspordi minu andmed Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Taotlege oma andmete eksportimist, et saada kogu UserVoice'ile saadetud sisu koopia. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Te olete olnud %{action} teated selle idee kohta. %{link:Tühistamine} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Teie ideed, mida teised toetasid, ja kõik kommentaarid antakse anonüümseks. Teie ideed ilma toetuseta kustutatakse. Teie e-posti aadress ja isikuandmed eemaldatakse olemasolevatest piletitest. Approve this translation

Consent confirmation

1 Nõusoleku kinnitus Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Tänan teid oma nõusoleku andmise eest. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Nõustun} oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ma ei nõustu} oma isiklike andmete säilitamisega ja sooviks kustutada oma tagasisideprofiili ja kõik sellelt saidilt pärinevad isikuandmed. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Pidage meeles, et kui te valikut ei vali, peate me tagasisideprofiili ja isikuandmete kustutama Approve this translation

Complete Sign Up

Vii registreerimine lõpuni Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Nõustun} %{link:teenusetingimustega} . Approve this translation

Opens in new window

1 Avaneb uues aknas Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Kas soovite oma keeleeelistust muuta? %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) kuni %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Uued ja tagastatavad kasutajad võivad sisse logida UserVoice'i Approve this translation

Sign in with

Logi sisse Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-posti teatised teie toetatavate ettepanekute kohta Approve this translation

Please enter a password.

Palun sisesta parool. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Seda ettepanekut ei saa enam muuta. Approve this translation

Update idea

Uuenda ettepanekut Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Kommentaari salvestamisel tekkis tõrge Approve this translation

(Edited by admin)

(Muudetu admini poolt) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

See on privaatfoorum. Juurdepääsuks logi sisse. Approve this translation

Jump to Another Forum

Mine teise foorumisse Approve this translation

Edit notification settings

Muutda oma teatise seadeid Approve this translation

1 search result

1 1 otsingutulem Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Tõlkige ettepanekuid ja kommentaare Approve this translation

Choose language:

1 Vali keel: Approve this translation

X

1 X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Kas soovite kindlasti oma manuse kustutada? Approve this translation

There was an error during translation

Tõlkimisel tekkis tõrge Approve this translation