Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  134
 3. Reviewed
  151
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 285

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Minge vaadake oma postkasti ja klõpsa linki kinnituse meilile. %{resend} Approve this translation

Sent!

Saadetud! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

See idee ootab moderaatori heakskiitu Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vabandame, me ei saanud esitada oma mõte, sest sa oled out of häält. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

1 Teie idee on töödeldud ja ilmub varsti Approve this translation

Top

Parimad Approve this translation

Create Your Profile

Loo oma profiil Approve this translation

Create your profile to gain access

Loo oma profiil pääseda Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Kui olete loonud oma profiili me edastab teile %{name} foorum. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Kui sul on juba profiil kliki %{1:siia,} et logida sisse Approve this translation

Recently updated ideas

Hiljuti uuendatud ideid Approve this translation

Existing idea results

Olemasolevad idee tulemusi Approve this translation

Select the amount of votes for this idea

Valige kogus hääli idee Approve this translation

1 vote

1 hääl Approve this translation

2 votes

2 häält Approve this translation

3 votes

3 häält Approve this translation

Check for your idea before adding a new idea

Kontrollige oma idee lisamiseks uus idee Approve this translation

idea results

Idee tulemusi Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

See foorum on ajutiselt suletud kasutaja muudatuste tõttu. Approve this translation

Feedback forums

Tagasiside foorumid Approve this translation

Top ideas from the community

Parimad ideed Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Tagasiside ja teadmiste baasi Approve this translation

No results found

Tulemusi ei leitud Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Oled kustutada oma kasutaja profiili. Seda ei saa tagasi võtta! Approve this translation

To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".

Et näha ideid olete juba hääletanud, valige "Minu tagasiside" Filter ja vali "My avatud ideedele." Approve this translation

Don't see your idea?

Ei näe oma idee? Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Loo parooliga kaitsta oma profiilis. Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

Ühendamise tõttu hääli oma eksemplaris kasutajad, olete kasutanud liiga palju hääli teatud foorumites. Approve this translation

More ideas

Rohkem ideid Approve this translation

View all ideas in

Vaata kõiki ideid Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Vaata kõiki ideid %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Vaata kõiki artikleid %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Kustuta kommentaar %{name} edasi %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentaarid eest %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Ideed sarnane %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin lehele %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Vaata kõiki artikleid %{title} Approve this translation

View all articles

Vaata kõiki artikleid Approve this translation

More info

Rohkem infot Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Määra parool - me lihtsalt vaja teil kinnitada oma e-posti esimene. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Kasutaja e-posti aadressi %{email} juba olemas. Palun logi sisse Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Sinu e-posti aadress ei ole juurdepääsu selles foorumis. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Vaata kõiki ideid kategooria %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Küpsised on keelatud. Juurdepääs tagasisidet foorum otse %{forum_link} või võimaldavad küpsised brauseri seadeid ja värskendage seda lehekülge. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

No e-posti aadress määratletud. Palun proovige uuesti. Approve this translation

New comments

Uued kommentaarid Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Need on kasutustingimused UserVoice'i, teenus, et võimu seda toetust portaal, mitte %{name} ise. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma idee? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kuna teised inimesed toetavad seda mõtet, siis ei saa seda kustutada. Kuid võite kaotada ennast selle idee ja see on seotud "Anonymous" Oled sa kindel, et tahad eemaldada ennast sellest idee? Approve this translation