Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  134
 3. Reviewed
  151
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 251 - 285 of 285

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Nõustun} %{link:teenusetingimustega} . Approve this translation

Opens in new window

Avaneb uues aknas Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas e-posti aadress, nimi ja IP-aadress kustutatakse sellelt saidilt. Kõik tagasiside, mille olete andnud, et teised on toetanud, antakse anonüümseks. Kõik teie ideed ilma toetuseta kustutatakse. Approve this translation

"You must be logged in with the email <b>#{@invitation.email}</b> in order to claim this invitation."

Selle kutse saamiseks peate olema sisse logitud e-posti aadressiga # {@invitation.email} . " Approve this translation

"You are currently logged in with the email address <b>#{current_user.email}</b>."

"Olete praegu sisse loginud e-posti aadressiga # {current_user.email} ." Approve this translation

"You should contact your administrator (<a href='mailto:#{@invitation.inviter.email}'>#{@invitation.inviter.display_name}</a>) and ask them to send you a new invitation to <b>#{current_user.email}</b>."

"Sa peaksid pöörduma oma administraatori poole ( #{@invitation.inviter.display_name) ) ja paluma neil saata teile uus kutse # {current_user.email} ." Approve this translation

NPS Survey

NPS uuring Approve this translation

ANY CATEGORY

KÕIK KATEGOORIA Approve this translation

Thank you for categorizing your response!

Täname, et liigutasite oma vastuse! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Kas soovite oma keeleeelistust muuta? %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) kuni %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Uued ja tagastatavad kasutajad võivad sisse logida UserVoice'i Approve this translation

Sign in with

Logige sisse Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-posti teatised teie toetatavate ideede kohta Approve this translation

Your idea was submitted. Thanks for your feedback!

Teie idee esitati. Täname tagasiside eest! Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta kehtiv e-posti aadress. Approve this translation

Please enter a password.

Palun sisestage parool. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Seda ideed ei saa enam muuta. Approve this translation

Update idea

Uuenda ideed Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Kommentaari salvestamisel ilmnes viga Approve this translation

(Edited by admin)

(Redigeerinud admin) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

See on privaatfoorum. Juurdepääsuks logige sisse kinnitatud profiiliga. Approve this translation

Jump to Another Forum

Hüppa teise foorumi juurde Approve this translation

Edit notification settings

Muutke teatise seadeid Approve this translation

1 search result

1 otsingutulem Approve this translation

"#{@models.total_entries} search results"

"#{@models.total_entries} otsingutulemid" Approve this translation

Settings and activity

Seadistused ja tegevus Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Tõlkige ideesid ja kommentaare. Approve this translation

Choose language:

Vali keel: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Kas soovite kindlasti oma manuse kustutada? Approve this translation

There was an error during translation

Tõlkimisel ilmnes viga Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Kustuta idee %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Muuda ideed %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Saate olekuvärskendusi klientide tagasiside saamiseks, mida ma hõivaksin Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Sellel lehel pole ühtegi tõlgitavat ideed ega kommentaari Approve this translation