1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  451
 3. Reviewed
  393
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

anonüümne Approve this translation

What happens if I run out?

Mis juhtub kui saab otsa? Approve this translation

Share

Jaga Approve this translation

Done!

Tehtud! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Sa pead andma loa UserVoice kasutamiseks Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Sa lisasid %{num} %{text} Approve this translation

saving

salvestan Approve this translation

Vote for this idea

Hääleta selle teate poolt Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administraatorid, palun seadistage UserVoice konto et teenust kasutada. Approve this translation

Load more ideas

Lisa veel ideid Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Siin on juhised selle lehe administraatoritele UserVoice kasutamiseks. Kui sa proovid saata oma ettepanekuid, siis tule varsti tagasi. Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Logi sisse administraatori lehele Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registreeri oma Facebooki Lehekülg või App Approve this translation

View comments (%{num})

Vaata kommentaare (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Sinu uus Klienditoe Sakk on peaaegu valmis! Approve this translation

Create idea

Loo uus teade Approve this translation

awaiting moderator approval

ootab moderaatori kinnitust Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

See Facebooki app kasutab UserVoice tarkvara tagasiside kogumiseks. Oma teatete ja kommentaaride lisamiseks pead Sa nõustuma UserVoice tingimustega %{1:terms of service}. Approve this translation

Response by %{name}

%{name} poolt Approve this translation

Update Search

Uuenda otsingut Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Hääleta sarnase teate poolt või lisa oma teade allapool Approve this translation

You have %{num} remaining!

Sul on alles %{num}! Approve this translation

All Feedback

Kõik teated Approve this translation

My Feedback

Minu tagasiside Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Iga inimene saab piiratud arv hääli, et selgitada välja parimad teated. Kui teil on hääled otsas, ärge muretsege, süsteemis on erinevaid viise kuidas hääli tagasi saada! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Te saate oma hääli ettepanekute vahel muuta. Vajutades "Minu teated" lehele, et näha millele olete oma hääled andnud; kui eemaldada ühelt hääled, saab neid jagada teistele. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Kommentaare võib lisada sõltumata häältearvust! Approve this translation

on %{date}

%{date} Approve this translation

Write a comment

1 Kirjuta kommentaar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Kuidas seadistada UserVoice Tagasiside lehekülge Approve this translation

Add your idea

Lisa oma teade Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Mis juhtub kui mu hääled otsa saavad? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Selleks, et luua teateid, hääletada ja kommenteerida, peate lubama UserVoice tagasiside süsteemi. Kas sa tahaksid seda teha nüüd? Approve this translation

Request for Permission

Taotle luba Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Vabandust, midagi läks valesti. Approve this translation

A title is required for your idea

Pealkiri on kohustuslik Approve this translation

Error!

Viga! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Palun veenduge, et sisestate oma teate enne kui vajutate nupule "Jätka". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Täname tagasiside eest. Avaldame selle niipea kui administraator on tagasiside üle vaatanud. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Niipea kui üks teie ettepanekutest on lõpetatud, saate ettepanekuga seotud hääled tagasi. Approve this translation

Not enough votes!

Liiga vähe hääli! Approve this translation

Accepted

1 Aktsepteeritud Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Te saate oma hääled tagasi, kui admin lõpetab ettepaneku Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Koguda tagasisidet oma fännid on super lihtne! Paigaldada, järgige neid kiireid samme: Approve this translation

Create one for free!

Loo 1 tasuta! Approve this translation

From your Admin Console select:

Sinu Admin Console valida: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke palun meiega ühendust Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook App ei ole konfigureeritud Approve this translation

Oh nos!

Oh nos! Approve this translation