Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  95
 3. Reviewed
  150
 4. All
  245
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 245

Create your profile to gain access

Ligi pääsemiseks loo omale profiil Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Kui olete loonud oma profiili me edastab teile %{name} foorum. Approve this translation

Recently updated ideas

Hiljuti uuendatud ettepanekud Approve this translation

Existing idea results

Olemasolevate ettepanekute tulemused Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

1 See foorum on ajutiselt suletud kasutaja muudatuste tõttu. Approve this translation

Feedback forums

1 Tagasiside foorumid Approve this translation

Top ideas from the community

Parimad ettepanekud Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Tagasiside ja teadmiste baasi Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Oled kustutada oma kasutaja profiili. Seda ei saa tagasi võtta! Approve this translation

More articles

1 Veel artikleid Approve this translation

More ideas

Rohkem ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in

Vaata kõiki ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Vaata kõiki ettepanekuid foorumis %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Vaata kõiki artikleid sektsioonis %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Kustuta kasutaja %{name} kommentaar ajaga %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentaarid kirjele %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Sarnased ettepanekud - %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin lehele %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Vaata kõiki artikleid %{title} Approve this translation

View all articles

Vaata kõiki artikleid Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Kasutaja e-posti aadressi %{email} juba olemas. Palun logi sisse Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Vaata kõiki ideid kategooria %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Küpsised on keelatud. Juurdepääs tagasisidet foorum otse %{forum_link} või võimaldavad küpsised brauseri seadeid ja värskendage seda lehekülge. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

No e-posti aadress määratletud. Palun proovige uuesti. Approve this translation

New comments

1 Uued kommentaarid Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Need on kasutustingimused UserVoice'i, teenus, et võimu seda toetust portaal, mitte %{name} ise. Approve this translation

ranked

kohal Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma idee? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kuna teised inimesed toetavad seda mõtet, siis ei saa seda kustutada. Kuid võite kaotada ennast selle idee ja see on seotud "Anonymous" Oled sa kindel, et tahad eemaldada ennast sellest idee? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Liitumisel nõustud meie %{link} . Approve this translation

terms of service

teenusetingimustega Approve this translation

%{num} person wants this

1 %{num} inimene tahab seda Approve this translation

%{num} people want this

%{num} inimest tahavad seda Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Toetan " %{title} "- Mis sa arvad? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} toetavad seda ideed Approve this translation

%{user} supported this

%{user} toetas seda Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Otsite rohkem artikleid? Vaata teemasid külgribalt. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Rohkem infot vastuseks %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Sisesta praegune parool Approve this translation

Enter your current password

Sisesta oma praegune parool Approve this translation

Your new password must contain

Teie uus parool peab sisaldama Approve this translation

At least 8 characters

Vähemalt 8 tähemärki Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Vähemalt 1 väiketäht Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Vähemalt 1 suurtäht Approve this translation

At least 1 number

Vähemalt 1 number Approve this translation

At least 1 special character

Vähemalt 1 erimärk Approve this translation