Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  93
 3. Reviewed
  171
 4. All
  264
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 264

ideas

ettepanekud Approve this translation

Stay signed in

Püsi sisselogituna Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Vajutage lingile, et olla sisselogitud ka pärast seda, kui interneti lehitseja on suletud. Approve this translation

Error! Try again.

1 Viga! Palun proovige uuesti. Approve this translation

Saving

1 Salvestamine Approve this translation

Saved

2 Salvestatud Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Teade on suunatud kinnisesse kasutajatoesse. Approve this translation

My feedback

Minu teated Approve this translation

We really appreciate your feedback!

1 Me tõesti hindame teie poolt saadud tagasisidet! Approve this translation

Change my password

1 Muuda oma parool Approve this translation

Passwords must match

1 Paroolid peavad sobima Approve this translation

Your password has been updated

Parool on uuendatud Approve this translation

Sent!

1 Saadetud! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

See ettepanek ootab moderaatori heakskiitu Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vabandust, aga sinu ettepanekut ei saa esitada, sest sul pole piisavalt hääli. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

2 Teie idee on töödeldud ja ilmub varsti Approve this translation

Create Your Profile

1 Loo oma profiil Approve this translation

Create your profile to gain access

Ligi pääsemiseks loo omale profiil Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Kui olete loonud oma profiili me edastab teile %{name} foorum. Approve this translation

Recently updated ideas

Hiljuti uuendatud ettepanekud Approve this translation

Existing idea results

Olemasolevate ettepanekute tulemused Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

1 See foorum on ajutiselt suletud kasutaja muudatuste tõttu. Approve this translation

Feedback forums

1 Tagasiside foorumid Approve this translation

Top ideas from the community

Parimad ettepanekud Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Tagasiside ja teadmiste baasi Approve this translation

No results found

Tulemusi pole Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Oled kustutada oma kasutaja profiili. Seda ei saa tagasi võtta! Approve this translation

More articles

1 Veel artikleid Approve this translation

More ideas

Rohkem ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in

Vaata kõiki ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Vaata kõiki ettepanekuid foorumis %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Vaata kõiki artikleid sektsioonis %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Kustuta kasutaja %{name} kommentaar ajaga %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentaarid kirjele %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Sarnased ettepanekud - %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin lehele %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Vaata kõiki artikleid %{title} Approve this translation

View all articles

Vaata kõiki artikleid Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Kasutaja e-posti aadressi %{email} juba olemas. Palun logi sisse Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Sinu e-posti aadress ei ole juurdepääsu selles foorumis. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Vaata kõiki ideid kategooria %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Küpsised on keelatud. Juurdepääs tagasisidet foorum otse %{forum_link} või võimaldavad küpsised brauseri seadeid ja värskendage seda lehekülge. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

No e-posti aadress määratletud. Palun proovige uuesti. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Need on kasutustingimused UserVoice'i, teenus, et võimu seda toetust portaal, mitte %{name} ise. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma idee? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kuna teised inimesed toetavad seda mõtet, siis ei saa seda kustutada. Kuid võite kaotada ennast selle idee ja see on seotud "Anonymous" Oled sa kindel, et tahad eemaldada ennast sellest idee? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation