1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  267
 3. Reviewed
  541
 4. All
  808
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 808

Skip and send message

Anwybyddu ac anfon neges Approve this translation

Skip and post idea

Anwybyddu a phostio syniad Approve this translation

Edit message

Golygu neges Approve this translation

Message sent!

Neges wedi'i anfon! Approve this translation

Can we ask a favor?

Gawn ni ofyn ffafr? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Mi fuasen ni wrth ein bodd petaech chi'n gallu trydar eich sylwadau hefyd. Approve this translation

Not likely

Ddim yn debygol Approve this translation

Very likely

Tebygol iawn Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Gyrrwyd gan %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

mae 0 o bobl%{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Mae un person %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

Mae %{count} o bobl %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Rwyt ti %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Rwy ti ac un person arall %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Rwy ti a %{count} o bobl eraill %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Postiwyd dy adborth i'n %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Postiwyd dy adborth i'n %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

Mae 0 o bobl %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Mae un person %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

Mae %{count} o bobl %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Rwyt ti %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Rwyt ti ac un person arall %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Rwy ti a %{count} o bobl eraill %{heart:want} y syniad hwn Approve this translation

Post your own idea

Postia dy syniad dy hun Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Ennill %{percent}%% o'r amser Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Ennill %{percent}%% o'r amser Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Pan fyddi'n postio syniad i'n fform adborth, gall eraill danysgrifio iddo a gwneud sylwadau. Approve this translation

Open in a new window

Agor mewn ffenest newydd Approve this translation

Open in a new window

Agor mewn ffenest newydd Approve this translation

This answers my question

Mae hyn yn ateb fy nghwestiwn Approve this translation

Related ideas

Syniadau cysylltiol Approve this translation

Related articles

Erthyglau cysylltiol Approve this translation

Related feedback

Adborth perthnasol Approve this translation

Related feedback

Adborth perthnasol Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel y syniad hwn fynd yn ei flaen Approve this translation

Awesome!!!

Awesome !!! Approve this translation

Okay.

Iawn. Approve this translation

We'll be in touch.

Byddwn mewn cysylltiad. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Rydym yn cymryd eich adborth i'r galon. Approve this translation

Attach a file

Atodi ffeil Approve this translation

Attach a screenshot or file

Atodwch a screenshot neu ffeil Approve this translation

Snap screenshot

Snap screenshot Approve this translation

Choose a file

Dewiswch ffeil Approve this translation

Uploading

Llwytho Approve this translation

Something went wrong while uploading

Aeth rhywbeth o'i le tra'n llwytho i fyny Approve this translation

Try again

Ceisiwch eto Approve this translation

Just send my message

Dim ond anfon fy neges Approve this translation

Taking screenshot

Cymryd screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Mae hyn yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl Approve this translation

Please select a category

Dewiswch gategori Approve this translation