1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  287
 3. Reviewed
  573
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Rhowch neges Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nid oes gennych chi hawl i gael mynediad i'r cynnwys hwn Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Mae'r gweinyddwr braidd yn brysur ar hyn o bryd. Eisteddwch yn dynn a byddwn yn parhau i geisio neu gallwch ddod yn ôl yn ddiweddarach. Approve this translation

What should we build next?

Beth ddylem ni ei adeiladu nesaf? Approve this translation

Loading...

Llwytho ... Approve this translation

All done. Thank you!

Wedi'i wneud i gyd. Diolch! Approve this translation

also chose

dewisodd hefyd Approve this translation

No preference. Ask me another...

Dim dewis. Gofynnwch i mi arall ... Approve this translation

Unknown state?

Cyflwr anhysbys? Approve this translation

Restart preview

Ail-gychwyn rhagolwg Approve this translation