1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  213
 3. Reviewed
  730
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

gan %{username} Approve this translation

started

cychwynnwyd Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

Mae'r ebost hwn wedi ei gadarnhau eisoes. Diolch! Approve this translation

Sign in

Mewngofnodi Approve this translation

anonymous

dienw Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Mae'r cofnod hwn am dudalen UserVoice wedi ei gwarchod. I weld cofnodion wedi eu gwarchod, tanysgrifiwch i %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[cofnod wedi ei warchod gan gyfrinair] Approve this translation

I suggest you ...

Awgrymaf dy fod yn.... Approve this translation

Terms of service

Telerau gwasanaeth Approve this translation

Status

Statws Approve this translation

an anonymous user

defnyddiwr dienw Approve this translation

Description

Disgrifiad Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

Rwyt wedi tynnu'n ôl y tocyn am%{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

nid yw'r cynllun tanysgrifio yn cynnwys enw arall am barth Approve this translation

Comment

Gadael sylw Approve this translation

Settings

Gosodiadau Approve this translation

Search

Chwilio Approve this translation

vote

pleidleisiwch Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} yn ôl Approve this translation

does not belong to subdomain

nid yw'n perthyn i'r is-barth Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Mae'r fforwm hon wedi cau. Dim mwy o bleidleisio. Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

Password confirmation

Cadarnhau cyfrinair Approve this translation

other

arall Approve this translation

Avatar

Afatar Approve this translation

optional

dewisol Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

Ail-anfonwyd eich ebost cadarnhau Approve this translation

Category

Categori Approve this translation

Email

Ebost Approve this translation

Admin

Gwein Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

Ddrwg gennym, allen ni ddim dod o hyd i unrhyw gyfrif ar gyfer '%{email}'. Approve this translation

Activity

Gweithgaredd Approve this translation

White Labeled

gyda Label Gwyn Approve this translation

Categories

Categoriau Approve this translation

Open ideas

Agor syniadau Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Ymateb Cwsmer ar gyfer %{account_name} Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

Re-send email confirmation

Ail-anfonwch y cadarnhad ebost Approve this translation

What happens if I run out?

Beth sy'n digwydd os na fydd gen i ddim ar ôl? Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

Comments

Sylwadau Approve this translation

%{num} comments

%{num} sylw Approve this translation

Domain Aliasing

Rhoi Alias i Barth Approve this translation

Privacy Policy

Polisi Preifatrwydd Approve this translation

Feedback

Adborth Approve this translation

Your Name

Eich Enw Approve this translation

Remember me

Cofia fi Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

Diolch am gadarnhau eich cyfeiriad ebost! Approve this translation

Enter your idea

Rhowch eich syniad Approve this translation