1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  270
 3. Reviewed
  542
 4. All
  812
 5. Health
Displaying 801 - 812 of 812

Just send my message

Dim ond anfon fy neges Approve this translation

Taking screenshot

Cymryd screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Mae hyn yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl Approve this translation

Please select a category

Dewiswch gategori Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Mae un person %{heart:am} y syniad hwn Approve this translation

Please describe your idea

Disgrifiwch eich syniad Approve this translation

Please enter a message

Rhowch neges Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nid oes gennych chi hawl i gael mynediad i'r cynnwys hwn Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Mae'r gweinyddwr braidd yn brysur ar hyn o bryd. Eisteddwch yn dynn a byddwn yn parhau i geisio neu gallwch ddod yn ôl yn ddiweddarach. Approve this translation

Summarize your idea

Crynhowch eich syniad Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Mae eich syniad wedi'i bostio i'n %{link:fforwm adborth} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i bleidleisio a derbyn diweddariadau ar gyfer y syniad hwn. Approve this translation