Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  14
 3. Reviewed
  72
 4. All
  86
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 86

started

cychwynnwyd Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

other

arall Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

completed

cwblhawyd Approve this translation

responded

ymatebodd Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Ddrwg gennym, allwch chi ddim cyrchu'r fforwm hon. Approve this translation

Message subject

Pwnc y neges Approve this translation

spam

sbam Approve this translation

%{num} article

%{num} erthygl Approve this translation

%{num} articles

%{num} o erthyglau Approve this translation

thinking

meddwl Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Mae gen ti %{1:votes} o bleidleisiau ar ôl! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

I helpu i wella ansawdd cyffredinol y syniadau, nifer cyfyngedig o bleidleisiau a gaiff defnyddwyr. Unwaith i'r syniadau y bwriwch bleidlais drostynt gau, dychwelir eich pleidleisiau atoch. Approve this translation

You're out of votes

Does gen ti ddim mwy o bleidleisiau Approve this translation

Voting has closed

Pleidleisio wedi cau Approve this translation

Remove votes

Tynnu pleidleisiau Approve this translation

browse articles

pori trwy erthyglau Approve this translation

browse ideas

pori trwy syniadau Approve this translation

How can we help you today?

Sut medrwn ni dy helpu heddiw? Approve this translation

Sending

Anfon Approve this translation

Your message has been received.

Derbyniwyd dy neges Approve this translation

Submitting

Cyflwyno Approve this translation

Your idea has been received.

Derbyniwyd dy syniad Approve this translation

Visit %{link}

Ewch i %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Does gen ti ddim pleidleisiau ar ôl! Approve this translation

We'll email you!

Fe anfonwn ebost atat! Approve this translation

open in new window

agor mewn ffenest newydd Approve this translation

Hide

Cuddio Approve this translation

%{num} related idea

Syniad yn ymwneud â %{num} Approve this translation

%{num} related ideas

Syniadau yn ymwneud a %{num} Approve this translation

Matches for '%{query}'

Cyfatebion i '%{query}' Approve this translation

searching

chwilio Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Doedd dim modd i ni gyflwyno dy bleidlais ar yr adeg hon Approve this translation

No articles or ideas available

Dim erthyglau na syniadau ar gael Approve this translation

No articles available

Dim erthyglau ar gael Approve this translation

No ideas available

Dim syniadau ar gael Approve this translation

Send another message

Anfon neges arall Approve this translation

Idea is closed

Syniad wedi cau Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Ddrwg gennym, allen ni ddim cyflwyno dy gais. Approve this translation

Choose a File

Dewis Ffeil Approve this translation

Remove

Tynnu Approve this translation

Remove Attachment

Tynnu Atodiad Approve this translation

Please sign in

Mewngofnodwch Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Wps! Llenwa'r holl feysydd angenrheidiol cyn bwrw ymlaen. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Wps! Rwyt yn ceisio uwchlwytho ffeil rhy fawr. Atoda ffeil lai a thrio eto. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Crea gyfrinair i sicrhau dy broffil. Byddi'n derbyn ebost i gadarnhau gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Gwarchod dy broffil gyda chyfrinair i gael mynediad Approve this translation