Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  115
 3. Reviewed
  117
 4. All
  232
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 232

started

cychwynnwyd Approve this translation

Settings

Gosodiadau Approve this translation

Search

Chwilio Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

other

arall Approve this translation

Avatar

Afatar Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

Privacy Policy

Polisi Preifatrwydd Approve this translation

Your Name

Eich Enw Approve this translation

completed

cwblhawyd Approve this translation

Admin Console

Consol Gweinyddu Approve this translation

That idea has been deleted

Dilewyd y syniad hwnnw Approve this translation

Job Title

Teitl Swydd Approve this translation

Flagged

Fflagiwyd Approve this translation

Add a comment

Ychwanegu sylw Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

es: Rheolwr Cymunedol, Prif Weithredwr Approve this translation

spam

sbam Approve this translation

Create a password

Creu cyfrinair Approve this translation

%{user} commented

Gwnaeth %{user} sylw Approve this translation

Flag as inappropriate

Fflagio fel amhriodol Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} o erthyglau Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

Rhoddodd %{user}%{num} o bleidleisiau i hyn Approve this translation

%{user} shared this idea

Rhannodd %{user} y syniad hwn Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Fflagio'r syniad fel un amhriodol Approve this translation

%{user} responded

Ymatebodd %{user} Approve this translation

Show previous admin responses

Dangos ymatebion blaenorol y gweinyddwyr Approve this translation

Post comment

Postio sylw Approve this translation

Submitting...

Wrthi'n cyflwyno.... Approve this translation

Admin &rarr;

Gweinyddwr &rarr: Approve this translation

New and returning users may sign in

Gall defnyddwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd fewngofnodi Approve this translation

Status updates

Diweddariadau statws Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Os gweli %{image} gyferbyn รข'th enw mae'n golygu un ai nad oes gennyt Grafatar i'r cyfeiriad ebost hwnnw neu nad oes iddo raddfa G. Mae modd cael un am ddim o%{link}. Approve this translation

generic avatar

afatar generig Approve this translation

Profile

Proffil Approve this translation

edit name

golygu enw Approve this translation

Your title

Eich teitl Approve this translation

edit title

golygu teitl Approve this translation

edit email

golygu ebost Approve this translation

Your profile has been deleted!

Dilewyd dy broffil! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Aros i'r canolwr gymeradwyo Approve this translation

edit language

golygu iaith Approve this translation

Just Now

Y funud hon Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Doedd dim modd i ni gyflwyno dy bleidlais ar yr adeg hon Approve this translation

articles

erthyglau Approve this translation

View %{caption}

Gweld %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Llawrlwytho %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Ddrwg gennym, allen ni ddim cyflwyno dy gais. Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

Cyfunwyd '%{title}' i mewn i'r syniad hwn. Approve this translation