Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  71
 3. Reviewed
  72
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 143

Uncategorized

Heb ei gategoreiddio Approve this translation

Idea held for approval

Syniad wedi ei gadw i'w gymeradwyo Approve this translation

Approve

Cymeradwyo Approve this translation

Ignore Flags

Anwybydda Fflagiau Approve this translation

Visit our notifications forum

Ewch i'n fforwm hysbysiadau Approve this translation

Too much email?

Gormod o ebyst? Approve this translation

How can we improve this email?

Sut gallwn ni wella'r ebost hwn? Approve this translation

votes

pleidleisiau Approve this translation

commented on

gwnaeth sylw Approve this translation

New note

Nodyn newydd Approve this translation

Posted in

Postiwyd yn Approve this translation

Edit your email notifications

Golyga dy hysbysiadau ebost Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Fflagiwyd gan %{n} defnyddiwr Approve this translation

Get Started

Dechrau Approve this translation

sent a ticket

anfonwch docyn Approve this translation

Moderate idea: '%{title}'

Canolwch y syniad: '%{title}' Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been denied.

Gwrthodwyd eich cais i ymuno â %{name} on %{sitename} Approve this translation

Please moderate

Canolwch os gwelwch yn dda Approve this translation

on

ar Approve this translation

%{n} items are awaiting moderation

%{n} eitem yn aros am ganoli Approve this translation

Daily summary for

Crynodeb dyddiol i Approve this translation

Your access request has been approved

Caniatawyd eich cais am fynediad Approve this translation

Click here to sign in to the forum

Cliciwch yma i fewngofnodi i'r fforwm Approve this translation

Click here to sign in to %{host}

Cliciwch yma i fewngofnodi i %{host} Approve this translation

Comment held for approval

Sylw wedi ei gadw yma i'w gymeradwyo Approve this translation

We're sorry

Ddrwg gennym Approve this translation

Moderate comment: '%{title}'

Canoli'r sylw: '%{title}' Approve this translation

New comment on

Sylw newydd am Approve this translation

new status update

cyfoesi statws newydd Approve this translation

new comments

sylwadau newydd Approve this translation

new status updates

cyfoesiadau statws newydd Approve this translation

%{name} added a note to '%{title}'

Ychwanegodd%{name} nodyn at '%{title}' Approve this translation

You're invited!

Gwahoddiad i ti! Approve this translation

New idea: '%{title}'

Syniad newydd: '%{title}' Approve this translation

You've been invited to join <strong>%{forum_link}</strong> on <em>%{sitename}</em>. This is a private, invitation-only forum to find and discuss the best ideas from people like yourself.

Fe'ch gwahoddwyd i ymuno â strong>%{forum_link} on %{sitename}. Fforwm breifat, trwy-wahoddiad yn unig yw hon i ganfod a thrafod y syniadau gorau gan bobl fel chi. Approve this translation

You've been invited to the private forum, %{name}

Cawsoch eich gwahodd i'r fforwm breifat, %{name} Approve this translation

Data export

Allforio data Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Rwyt yn derbyn y neges hwn am dy fod yn dilyn Approve this translation

new comment

sylw newydd Approve this translation

new ticket

tocyn newydd Approve this translation

An idea you follow has been updated

Cyfoeswyd syniad rwyt ti'n ddilyn Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

Clicia yma i hawlio gwahoddiad a chreu proffil Approve this translation

Status update

Cyfoesi statws Approve this translation

new ideas

syniadau newydd Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

Cymeradwywyd eich cais i ymuno â %{name} on %{sitename} Approve this translation

Click here to create your admin profile

Clicio yma i greu proffil gweinyddwr Approve this translation

Re

Par Approve this translation

Welcome!

Croeso! Approve this translation

Your access request has been denied

Gwrthodwyd eich cais am fynediad Approve this translation

from

o Approve this translation